Співробітництво

Підписано рамкову угоду про виробничо-навчальне співробітництво із “Навігаційно-геодезичним центром” (м. Харків)

Кафедрою геодезії, картографії та управління територіями налагоджена наукова співпраця:

із 161 топогеодезичним центром
Збройних сил України
кафедрами геодезії та картографії та
соціально-економічної географії
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
кафедрою геодезії та картографії
Національного університету
біоресурсів і природокористування України
Національним університетом
“Львівська політехніка”
кафедрою геодезії та землеустрою
Івано-Франківського національного технічного
університету нафти та газу
регіональними філіями державних підприємств
“Держгеокадастру”
Національним університетом
водного господарства та природокористування

З 2009 року кафедра є колективним членом Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії і картографії