Зміни до ОП

На засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями від 7 лютого 2023 року. №8 прийнято рішення запропонувати такі зміни до освітньої програми “Геодезія та землеустрій” першого рівня вищої освіти спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” (затверджена Вченою радою ЧНУ, протокол №10 від 27 вересня 2021 р. та введена в дію наказом №317 від 28 вересня 2021 р.
Пропозиції до ОП “Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” >>>
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій” >>>