Анонімне опитування!!!

На географічному факультеті для студентів 1-3 рівня вищої освіти різних спеціальностей було проведено чергове анонімне опитування по темах: “Вільний вибір освітніх компонентів“, “Задоволеність методами навчання“, “Молодь проти корупції“. Кафедрою геодезії, картографії та управління територіями опрацьовано та взято до уваги як загальнофакультетські так і окремі результати опитування для студентів ОП “Геодезія та землеустрій”, ОП “Геодезія”.

Зустріч із психологом соціально-психологічного центру ЧНУ ім. Ю.Федьковича здобувачів ОПП “Геодезія та землеустрій”

22 лютого 2024 року відбулась зустріч здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП “Геодезія та землеустрій” географічного факультету з психологом соціально-психологічного центру ЧНУ імені Юрія Федьковича Олександром Чернопиським.
Під час зустрічі здобувачі дізнались про діяльність соціально-психологічного центру ЧНУ імені Ю. Федьковича, специфіку і принципи його роботи. Кваліфікований спеціаліст навів приклади звернень, та різних студентських та викладацьких соціально-психологічних проблем та озвучив шляхи їх вирішення.

Акредитація ОПП “Геодезія та землеустрій” (візит ЕГ)

З 27 по 29 лютого 2024 р. відбудеться акредитація освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій”.

Програма візиту ОПП “Геодезія та землеустрій” та ОПП “Землеустрій та кадастр” (бакалавр) >>>

Відкрита зустріч з експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за освітньо-професійними програмами ID2699 «Геодезія та землеустрій» та ID 2380 «Землеустрій та кадастр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» відбудеться 27 лютого 2024 р. о 17:10-17:40 за допомогою технічних засобів відео-зв’язку ZOOM за покликанням:
https://us02web.zoom.us/j/85281146442?pwd=QmE0THRKY3VpSDVQaGVpb2FDa0JqZz09
Ідентифікатор конференції: 852 8114 6442
Пароль: 2024

Акредитація ОПП “Геодезія та землеустрій” (наказ на призначення ЕГ)

Наказ (№264-Е, від 12.02.2024 р.) про призначення експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” за першим рівнем вищої освіти освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій”.

Акредитація ОПП “Геодезія та землеустрій” (підготовка СО)

У рамках підготовки до акредитаційної експертизи, та на основі заяви про акредитацію, колектив кафедри, під керівництвом гаранта ОПП “Геодезія та землеустрій” першого (бакалаврського) рівня, підготував відомість про самооцінювання освітньо-професійної програми

НДР “Розробка картографічних моделей ПЗФ Чернівецької області”

Під керівництвом декана (Заячука Мирослава) географічного факультет, нуауково-педагогічний персонал кафедри (Дарчук Костянтин та Мельник Антон) та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” (Сербін Мирослав, Вілівчук Ілона та Філіпчук Олександр), успішно виконали науково-дослідну роботу №45.700 на тему “Розробка картографічних моделей природно-заповідного фонду Чернівецької області”, підсумком якої стала наповнена інтерактивна карта *, облікова картка НДДКР та звіт.

*складено на основі геоданих Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду (https://data.gov.ua/dataset/mepr_05)

Робоча зустріч із стейкхолдером

2 лютого 2024 року відбулось бінарне заняття разом із випускником кафедри, начальником геоінформаційної служби військової частини А… Гловацьким Олександром. На якому пан Олександр зазначив ключові моменти використання БПЛА для вирішення різнопланових задач, як у цивільній так і військовій сферах діяльності. Після бінарного заняття разом із робочою групою ОПП “Геодезія” були обговоренні питання, щодо актуальності освітніх компонентів цієї освітньої програми та відповідності її змісту до стандарту. Було наголошено на необхідність вибору тематик випускових кваліфікаційних робіт, які дають змогу здобути програмні результати навчання

Робоча зустріч

01 лютого 2024 року відбулася робоча зустріч із випускником кафедри 2012 року, співзасновником та генеральним директором “Bacara Coffee” Василем Яворським, на якій обговорювалися питання щодо забезпечення кафедрою геодезичного супроводу при встановленні малих архітектурних форм (МАФ) компанії.
Також пан Василь зустрівся зі студентським активом на якому поділився секретами створення власного успішного бізнесу як у галузі геодезії так і у сфері послуг.

Вітаємо

Комунальний обласний позашкільний навчальний заклад “Буковинська мала академія наук учнівської молоді” висловлює щиру подяку завідувачу кафедри Дарчуку Костянтину Вікторовичу та доценту Мельнику Антону Анатолійовичу за ефективну співпрацю, креативний внесок у розвиток обдарованої молоді та активну участь у проведенні ІІ модулю обласного семінару наукової STEM-школи для вчителів “Використання ГІС – технологій в шкільній географії”.