Виробничі практики

ПОЛОЖЕННЯ про проведення практики

ДОГОВІР на виробничу практику

НАПРАВЛЕННЯ на виробничу практику

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

СТРУКТУРА ЗВІТУ про проходження виробничої практики

ЩОДЕННИК практики здобувача

НАКАЗ на виробничу практику

ПЕРЕЛІК ВИРОБНИЧИХ ПРАКТИК, ЩО КЕРУЮТЬСЯ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ