Робочі програми та силабуси до навчальних дисциплін

Вибір вибіркових дисциплін
*Перелік вибіркових дисциплін *Зразок заяви *РЕЗУЛЬТАТИ анкетування, щодо вибору вибіркових дисциплін
Результати вибору вибіркових дисциплін по курсах

Із підготовки БАКАЛАВРІВ спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”

І курс

1-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни – Актуальні питання історії та культури України; – Інформатика та програмування; + Геодезія (Робоча програма, Силабус); – Геологія, геоморфологія з основами грунтознавства; – Інформаційні технології в геодезії та землеустрої (Робоча програма, Силабус); – Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Силабус); – Основи землеустрою та організації території (Силабус); Дисципліни вільного вибору студентів – Фізичне виховання (за видами спорту) (Силабус): футбол: або волейбол; або баскетбол; або фітнес; або атлетична гімнастика;
2-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни – Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Силабус); – Українська мова (за професійним спрямуванням) (Силабус); – Вища математика (Робоча програма, Силабус); – Топографічне креслення та комп’ютерна графіка в геодезії та картографії (Силабус); або Землевпорядне креслення та комп’ютерна графіка в землеустрої (Силабус); або Картографічне креслення та комп’ютерна графіка в картографії (Силабус); + Геодезія (Робоча програма, Силабус); + Навчальна практика з геодезії (І курс) (Робоча програма, Силабус). Дисципліни вільного вибору студентів – Загальне землезнавство з основами геоекології (Робоча програма, Силабус); або Екологобезпечне використання земельних ресурсів (Силабус); або Геоекологічні проблеми в землеустрої (Силабус);

ІІ курс

3-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни – Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Силабус); – Вища математика (Робоча програма, Силабус); – Математичні методи і моделі (Силабус); + Геодезія (Робоча програма, Силабус); – Фізика; + Фотограмметрія та дистанційне зондування (Робоча програма, Силабус); Дисципліни вільного вибору студентів + Міжнародні аграрні ринкові відносини (Робоча програма, Силабус); або Кадастри природних ресурсів (Силабус); або Планування територій та управління міським землекористуванням (Силабус); – Загальні закономірності розвитку геосистем та геодинамічні процеси (Силабус); або Основи організації та раціонального використання агроландшафтів (Силабус); або Функціонування антропогенних геосистем та основи формування протиерозійних агроландшафтів (Силабус);
4-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни – Філософія (Робоча програма, Силабус); – Радіоелектроніка (Силабус); + Електронні геодезичні прилади та GPS-технології (Робоча програма, Силабус); – Землеробство з основами рослинництва (Силабус); + Картографія (Робоча програма, Силабус); + Фотограмметрія та дистанційне зондування (Робоча програма, Силабус); + Навчальна практика із геодезії (ІІ курс) (Робоча програма, Силабус); Дисципліни вільного вибору студентів – Фізичне виховання (Силабус); або Громадське здоров’я та медицина порятунку (Силабус); або Релігієзнавство (Силабус); або Демократія; або інша вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського списку (Каталог);

ІІІ курс

5-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни + Вища геодезія (Робоча програма, Силабус); – Основи землеустрою та кадастру (Силабус); – Землевпорядне проектування (Силабус); – Метрологія і стандартизація (Силабус); Дисципліни вільного вибору студентів – Науково-дослідна робота студентів в геодезії та картографії (Силабус); або Організація землевпорядних робіт (Силабус); або Картографічні методи в наукових дослідженнях(Силабус); – Професійна іноземна (англійська) мова (Силабус); або іноземна (німецька) мова або іноземна (французька) мова + Технологія та автоматизація обробки топоданих (Робоча програма, Силабус) або Застосування GPS-технологій в землевпорядкуванні (Силабус) або Технологія автоматизованого проектування в землеустрої (Силабус); + Технологія інженерно-технічного проектування (Робоча програма, Силабус); або Польові дослідження та картування грунтів (Силабус); або Топографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт (Силабус);
6-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни – Державний земельний кадастр (Силабус); – Землевпорядне проектування (Силабус); + Інженерна геодезія (Робоча програма, Силабус); + Математична обробка геодезичних вимірів (Робоча програма, Силабус); – Навчальна практика по спеціальності (GPS) (Робоча програма, Силабус); – Виробнича практика по спеціальності (Робоча програма, Силабус); – Наскрізна програма практик (Робоча програма); Дисципліни вільного вибору студентів + Земельні ресурси та розвиток АПК (Робоча програма, Силабус); або Стандартизація та нормування в землеустрої (Силабус); або Управління регіональним розвитком територій (Силабус); – Організація території житлової забудови (Робоча програма, Силабус); або Основи проектування ландшафтів населених пунктів (Силабус); або Управління поселенським землекористуванням (Силабус);

ІV курс

7-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни – Земельне право (Силабус); + Геодезичні роботи в землеустрої (Робоча програма, Силабус); – ГІС і бази даних (Силабус); – Інвестиційний аналіз (Силабус); – Оцінка землі і нерухомого майна (Силабус); + Супутникова геодезія (Робоча програма, Силабус); Дисципліни вільного вибору студентів + ГІС-технології в геодезії та землеустрої (Робоча програма, Силабус); або Кадастр населених пунктів (Силабус); або Комп’ютерні технології в картографії (Силабус);
8-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни – Організація управління виробництвом (Силабус); + Територіальне проектування та районне планування (Робоча програма, Силабус); – Фінансово-економічна діяльність (Силабус); Дисципліни вільного вибору студентів + Інформаційні технології в менеджменті землеустрою (Робоча програма, Силабус); або Державний контроль, охорона та раціональне використання земель (Силабус); або Національна інфраструктура геопросторових даних (Силабус); + Геоінформаційне картографування (Робоча програма, Силабус) або Ефективність використання ресурсів в АПК (Силабус) або Інтеграція ГІС, ДЗЗ і GNSS при моніторингу геосистем (Силабус); – Професійна іноземна мова (Силабус); або Управління муніципальними землями (Силабус); або Основи академічної доброчесності – Web-картографування (Робоча програма, Силабус); або Картографування соціально-економічної діяльності (Силабус); або Картографування природного середовища та ресурсів (Силабус);

Із підготовки МАГІСТРІВ спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” освітньої програми “Геодезія”:

V курс

9-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни + Високоточні інженерно-геодезичні виміри (Робоча програма, Силабус); + Ліцензування та патентування (Силабус); – Методика викладання геодезії у ВНЗ (Робоча програма, Силабус); – Педагогіка і психологія вищої школи (Силабус); Дисципліни вільного вибору студентів – ГІС в геодезії та управлінні територіями (Силабус); або Планування розвитку території (Силабус); або Планування та забудова територій (Силабус); + Господарське та трудове право (Силабус); або Нормативно-правове забезпечення у геодезії та землеустрої (Силабус); або Цивільне право (Силабус);
10-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни + Інженерна геодезія з основами фотограмметрії (Робоча програма, Силабус); – Методологія, організація та інформаційні технології в наукових дослідженнях (Робоча програма, Силабус); + Сфероїдна геодезія (Робоча програма, Силабус); – Виробнича практика (Робоча програма, Силабус); Дисципліни вільного вибору студентів + Геодезична астрономія (Робоча програма,Силабус); або Організація астрономо-геодезичних робіт (Силабус); або Сферична астрономія (Силабус); + Проблеми прикладної геодезії у природокористуванні (Робоча програма,Силабус); або GNSS-спостереження в прикладних задачах геодезії (Силабус); або Глобальні геодезичні мережі (Силабус);

VI курс

11-й семестр
Обов’язкові навчальні дисципліни + Асистентська практика (Робоча програма, Силабус); Дисципліни вільного вибору студентів + Геодезична гравиметрія (Робоча програма, Силабус); або Планування та управління ГІС проектами (Силабус); або Цифрові карти та плани (Силабус); + Системи автоматизованого проектування в геодезії (Робоча програма, Силабус); або ГІС в кадастрових системах (Силабус); або Інфраструктура геопросторових даних (Силабус);
Дисципліни підготовки бакалаврів інших спеціальностей
+ Географічні інформаційні системи (для спеціальності “Середня освіта” та “Географія”) (Робоча програма, Силабус); + Географічні інформаційні системи та математичні методи обробки даних (для спеціальності “Середня освіта” та “Географія”) (Робоча програма, Силабус); -+ Навчальна практика з інженерної геодезії (для спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” (Робоча програма, Силабус); + Основи геодезії ( для спеціальності “Архітектура та містобудування”) (Силабус) -+ Інженерна геодезія (для спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” (Робоча програма, Силабус); -+ Навчальна обмірно-геодезична практика (для спеціальності “Архітектура та містобудування” (Робоча програма, Силабус); – Навчальна практика з основ геодезії (для спеціальності “Науки про Землю” (Робоча програма, Силабус);

Архів робочих програм 2020-2021 н.р.