Силабуси та робочі програми

Навчально-методична документація розроблена опираючись на “Методичні рекомендації щодо планування навчально-методичної роботи на 2023-2024 н.р.” (протокол №11 науково-методичної ради ЧНУ від 28.06.2023 р.)

Із підготовки БАКАЛАВРІВ спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій” >>>

Із підготовки МАГІСТРІВ спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” освітньо-професійної програми “Геодезія” >>>