перший (бакалаврський) рівень освіти

Навчально-методична документація (робочі програми та силабуси) розроблена опираючись на “Методичні рекомендації щодо планування навчально-методичної роботи на 2023-2024 н.р.” (протокол №11 науково-методичної ради ЧНУ від 28.06.2023 р.)

Вибір вибіркових дисциплін

*Перелік вибіркових дисциплін
*Зразок заяви
*РЕЗУЛЬТАТИ анкетування, щодо вибору вибіркових дисциплін
Результати вибору вибіркових дисциплін по курсах

2023-2024 навчальний рік

І-й курс (ОПП 2023 р.)

1-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК1. Актуальні питання історії та культури України (Силабус, Робоча програма)
ОК2. Інформатика і програмування
ОК3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК8. Геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК9. Топографія (Силабус, Робоча програма)
ОК10. Основи землеустрою та організації території
ОК11. Інформаційні технології в геодезії та землеустрої (Силабус, Робоча програма)
2-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК4. Українська мова (за професійним спрямуванням)
ОК3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК5. Вища математика
ОК8. Геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК34. Навчальна топографічна практика (Силабус, Робоча програма, Moodle)

Вибіркові освітні компоненти
+ВК1. Фізичне виховання (за видами спорту: футбол, або волейбол, або баскетбол, або фітнес, або атлетична гімнастика) (Силабус)
+ВК5.1     Топографічне креслення та комп’ютерна графіка в геодезії та картографії (Силабус)
+ВК5.4     Природнича географія України

ВК5.2     Загальне землезнавство з основами геоекології (Силабус)
ВК5.3     Історія розвитку геодезії та картографії (Силабус)
ВК5.5     Геопланування та ландшафтна організація територій (Силабус)
ВК5.6     Геологія з основами геоморфології (Силабус)

ІІ-й курс (ОПП 2021 р.)

3-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК13. Фотограмметрія та дистанційне зондування (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК6. Фізика
ОК12. Геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК5. Вища математика
ОК7. Математичні методи та моделі
ОК4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.8. Міжнародні аграрні ринкові відносини (Силабус, Робоча програма)
+ВБ1.13. Загальні закономірності розвитку геосистем та геодинамічні процеси (Силабус, Робоча програма)

Кадастри природніх ресурсів
Планування територій та управління міським землекористуванням
Основи організації та раціонального використання агроландшафтів
Функціонування антропогенних геосистем та основи формування протиерозійних агроландшафтів
4-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
Філософія
Радіоелектроніка
Фотограмметрія та дистанційне зондування (Силабус, Робоча програма, Moodle)
Картографія (Силабус, )
Електронні геодезичні прилади та GPS-технології (Силабус, Робоча програма)
Землеробство з основами рослинництва
Навчальна геодезична практика (Силабус, Робоча програма)

Вибіркові освітні компоненти
+ВК2. Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського каталогу  (Фізичне виховання, або Громадське здоров’я та медицина порятунку, або Релігієзнавство, або Демократія тощо)

ІІІ-й курс (ОПП 2020 р.)

5-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК16. Вища геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК18. Основи землеустрою та кадастру
ОК29. Землевпорядне проектування

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.6. Застосування GNSS-технологій в землевпорядкуванні
+ВБ1.10. Науково-дослідна робота в геодезії та картографії (Силабус, Робоча програма, Moodle)
+ВБ1.17. Технологія інженерно-технічного проектування (Силабус, Робоча програма)

Польові дослідження і картування грунтів
Технологія і автоматизація обробки топографічних даних (Силабус)
6-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК15. Математична обробка геодезичних вимірів (Силабус, Робоча програма)
ОК27. Державний земельний кадастр
ОК29. Землевпорядне проектування
ОК31. Інженерна геодезія (Силабус, )
Навчальна практика по спеціальності GPS (Силабус, Робоча програма)

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.12. Земельні ресурси та розвиток АПК (Силабус, )
+ВБ1.16. Організація територій житлової забудови

Стандартизація та нормування в землеустрої
Організація кадастрових робіт в населених пунктах

ІV-й курс (ОПП 2017 р.)

7-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК18. Земельне право
ОК21. ГІС і БД
ОК20. Інвестиційний аналіз в землеустрої
ОК23. Супутникова геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК26. Геодезичні роботи в землеустрої (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК33. Оцінка землі та нерухомого майна

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.14. ГІС-технології в геодезії та землеустрої (Силабус, Робоча програма)
Кадастр населених пунктів
8-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК9. Організація управління виробництвом
ОК22. Фінансово-економічна діяльність
ОК31. Територіальне проектування та районне планування (Силабус, )

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.15. Геоінформаційне картографування (Силабус, Робоча програма, Moodle)
+ВБ1.9. Web-картографування
+ВБ1.4. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою (Силабус, )

Державний контроль, охорона та раціональне використання земель
Оцінка прогнозування якості земель
Ефективність використання ресурсів в АПК

2024-2027 навчальні роки (ОПП 2023 р.)

ІІ-й курс

3-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ОК5. Вища математика
ОК6. Радіоелектроніка з основами фізики
ОК8. Геодезія
ОК12. Основи дистанційного зондування Землі
ОК13. Основи геоінформаційних систем та технологій

Вибіркові освітні компоненти
ВК6.1. Науково-дослідна робота в геодезії та картографії
ВК6.2. Математичні методи і моделі
ВК6.3. Військова топографія
ВК6.4. Еколого-безпечне використання земельних ресурсів
ВК6.5. Розвиток геосистем та геодинамічні процеси
ВК6.6. Застосування GNSS-технологій в геодезії
4-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК7. Філософія
ОК14. Фотограмметрія
ОК15. Картографія
ОК16. Електронні геодезичні прилади та GNSS-технології
ОК17. Землеробство с основами рослинництва
ОК35. Навчальна топографічна практика
ОК38. Курсова робота (проєкт)

Вибіркові освітні компоненти
+ВК2. Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського каталогу  (Фізичне виховання, або Громадське здоров’я та медицина порятунку, або Релігієзнавство, або Демократія тощо)

ІІІ-й курс

5-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК18. Вища геодезія
ОК19. Основи землевпорядкування та кадастру
ОК20. Основи землевпорядного проєктування

Вибіркові освітні компоненти
ВК3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
ВК7.1. Технологія і автоматизація обробки топографічних даних
ВК7.2. Нормативно-правове забезпечення геодезичних робіт
ВК7.3. Основи супутникової навігації
ВК7.4. Міжнародні аграрні ринкові відносини
ВК7.5. Тематична картографія
ВК7.6. ГІС-забезпечення розвитку територій та громад
ВК7.7. Технологія інженерно-технічного проектування
ВК7.8. Метрологія та стандартизація в геодезії
ВК7.9. Топографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт
6-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК21. Інженерна геодезія
ОК22. Державний земельний кадастр
ОК23. Топографічне картографування
ОК24. Математична обробка геодезичних вимірів
ОК36. Навчальна практика зі спеціальності (GNSS)
ОК37. Виробнича практика зіспеціальності
ОК39. Курсова робота (проєкт)

Вибіркові освітні компоненти
ВК8.1. Земельні ресурси та розвиток агробізнесу
ВК8.2. Основи наземного лазерного сканування
ВК8.3. Картографічні методи в наукових дослідженнях
ВК8.4. Інженерна підготовка та благоустрій міських територій
ВК8.5. Інтерпретація та  обробка даних аерофотознімання
ВК8.6. Основи геодезичного моніторингу

ІV-й курс

7-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК25. Геодезичні роботи у землеустрої
ОК26. Супутникова геодезія
ОК27. ГІС і бази даних
ОК28. Земельне право
ОК29. ГІС-технології в геодезії та землеустрої
ОК30. Оцінка землі та нерухомого майна

Вибіркові освітні компоненти
ВК9.1. Інвестиційний аналіз в землеустрої
ВК9.2. Геопланування регіонів
ВК9.3. Комп’ютерні технології в картографії
8-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК31. Геоінформаційне картографування
ОК32. Фінансова економічна діяльність в землеустрої
ОК33. Територіальне проектування та районне планування
ОК40. Кваліфікаційна робота (Вказівки)

Вибіркові освітні компоненти
ВК4. Професійна іноземна мова (за мовами: англійська, або німецька, або французька)
ВК10.1. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою
ВК10.2. Геодезичні роботи при вертикальному плануванні територій
ВК10.3. Інфраструктура геопросторових даних
ВК10.4. Web-картографування
ВК10.5. Основи систем автоматизованого проектування
ВК10.6. Аерокосмічний моніторинг земельних ресурсів
ВК10.7. Організація управління землевпорядним виробництвом
ВК10.8. Геодезичні роботи при лісовпорядкуванні територій
ВК10.9. Аерокосмічні знімальні системи

Архів робочих програм та силабусів 2022-2023 н.р.
Архів робочих програм та силабусів 2021-2022 н.р.
Архів робочих програм та силабусів 2020-2021 н.р.