перший (бакалаврський) рівень освіти

Навчально-методична документація (робочі програми та силабуси) розроблена опираючись на “Методичні рекомендації щодо планування навчально-методичної роботи на 2023-2024 н.р.” (протокол №11 науково-методичної ради ЧНУ від 28.06.2023 р.)

Вибір вибіркових дисциплін

*Перелік вибіркових дисциплін
*Зразок заяви
*РЕЗУЛЬТАТИ анкетування, щодо вибору вибіркових дисциплін
Результати вибору вибіркових дисциплін по курсах
*РЕЗУЛЬТАТИ анкетування, щодо вибору вибіркових дисциплін (на 2022/2023 н.р.)
*РЕЗУЛЬТАТИ анкетування, щодо вибору вибіркових дисциплін (на 2023/2024 н.р.)
Розпорядження про вибір дисциплін 2023-2024 н.р. (2-6 курси)
Розпорядження про вибір дисциплін 1 курс 2023-2024 н.р.
Розпорядження про вибір дисциплін 5 курс 2023-2024 н.р.

2023-2024 навчальний рік

І-й курс (ОПП 2023 р.)

1-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК1. Актуальні питання історії та культури України (Силабус, Робоча програма)
ОК2. Інформатика і програмування (Силабус, Робоча програма)
ОК3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Силабус, Силабус)
ОК8. Геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК9. Топографія (Силабус, Робоча програма)
ОК10. Основи землеустрою та організації території (Силабус, Робоча програма)
ОК11. Інформаційні технології в геодезії та землеустрої (Силабус, Робоча програма)

2-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК4. Українська мова (за професійним спрямуванням) (Силабус, Робоча програма)
ОК3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Силабус, Силабус)
ОК5. Вища математика (Силабус, Робоча програма)
ОК8. Геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК34. Навчальна топографічна практика (Силабус, Робоча програма, Moodle)

Вибіркові освітні компоненти
+ВК1. Фізичне виховання (за видами спорту: футбол, або волейбол, або баскетбол, або фітнес, або атлетична гімнастика) (Силабус, Робоча програма)
+ВК5.1     Топографічне креслення та комп’ютерна графіка в геодезії та картографії (Силабус, Робоча програма)
+ВК5.4     Природнича географія України (Силабус, Робоча програма)

ВК5.2     Загальне землезнавство з основами геоекології (Силабус)
ВК5.3     Історія розвитку геодезії та картографії (Силабус)
ВК5.5     Геопланування та ландшафтна організація територій (Силабус)
ВК5.6     Геологія з основами геоморфології (Силабус)

ІІ-й курс (ОПП 2021 р.)

3-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК13. Фотограмметрія та дистанційне зондування (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК6. Фізика (Силабус, Робоча програма)
ОК12. Геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК5. Вища математика (Силабус, Робоча програма)
ОК7. Математичні методи та моделі (Силабус, Робоча програма)
ОК4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Силабус, Силабус)

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.8. Міжнародні аграрні ринкові відносини (Силабус, Робоча програма)
+ВБ1.13. Загальні закономірності розвитку геосистем та геодинамічні процеси (Силабус, Робоча програма)

ВБ1.8. Кадастри природніх ресурсів (Силабус)
ВБ1.8. Планування територій та управління міським землекористуванням (Силабус)
ВБ1.13. Основи організації та раціонального використання агроландшафтів (Силабус)
ВБ1.13. Функціонування антропогенних геосистем та основи формування протиерозійних агроландшафтів (Силабус)
4-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК 3. Філософія (Силабус, Робоча програма)
ОК 11. Радіоелектроніка (Силабус, Робоча програма)
ОК 13. Фотограмметрія та дистанційне зондування (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК 14. Картографія (Силабус, Робоча програма)
ОК 26. Електронні геодезичні прилади та GPS-технології (Силабус, Робоча програма)
ОК 24. Землеробство з основами рослинництва (Силабус, Робоча програма)
Навчальна геодезична практика (Силабус, Робоча програма)

Вибіркові освітні компоненти
+ВК2. Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського каталогу  (Фізичне виховання, або Громадське здоров’я та медицина порятунку, або Релігієзнавство, або Демократія тощо) (Силабус)

ІІІ-й курс (ОПП 2020 р.)

5-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК16. Вища геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК18. Основи землеустрою та кадастру (Силабус, Робоча програма)
ОК29. Землевпорядне проектування (Силабус, Робоча програма)

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.6. Застосування GNSS-технологій в землевпорядкуванні (Силабус)
+ВБ1.10. Науково-дослідна робота в геодезії та картографії (Силабус, Робоча програма, Moodle)
+ВБ1.17. Технологія інженерно-технічного проектування (Силабус, Робоча програма)

ВБ1.17. Польові дослідження і картування грунтів (Силабус)
ВБ1.6. Технологія і автоматизація обробки топографічних даних (Силабус)
ВБ1.10.  Організація землевпорядних робіт (Силабус)
6-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК15. Математична обробка геодезичних вимірів (Силабус, Робоча програма)
ОК27. Державний земельний кадастр (Силабус, Робоча програма)
ОК29. Землевпорядне проектування (Силабус, Робоча програма)
ОК31. Інженерна геодезія (Силабус, Робоча програма)
Навчальна практика по спеціальності GPS (Силабус, Робоча програма)
Виробнича практика (Силабус, Робоча програма)

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.12. Земельні ресурси та розвиток АПК (Силабус, Робоча програма)
+ВБ1.16. Організація територій житлової забудови (Силабус, Робоча програма)

ВБ1.12. Стандартизація та нормування в землеустрої (Силабус)
ВБ1.16. Організація кадастрових робіт в населених пунктах (Силабус)
ВБ 1.12. Управління регіональним розвитком територій (Силабус)
ВБ 1.16. Управління поселенським землекористуванням (Силабус)

ІV-й курс (ОПП 2017 р.)

7-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК18. Земельне право (Силабус)
ОК21. ГІС і БД (Силабус, Робоча програма)
ОК20. Інвестиційний аналіз в землеустрої (Силабус, Робоча програма)
ОК23. Супутникова геодезія (Силабус, Робоча програма)
ОК26. Геодезичні роботи в землеустрої (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК33. Оцінка землі та нерухомого майна (Силабус, Робоча програма)

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.14. ГІС-технології в геодезії та землеустрої (Силабус, Робоча програма)

ВБ1.14. Кадастр населених пунктів (Силабус)
8-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК9. Організація управління виробництвом (Силабус, Робоча програма)
ОК22. Фінансово-економічна діяльність (Силабус, Робоча програма)
ОК31. Територіальне проектування та районне планування (Силабус, Робоча програма)

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.15. Геоінформаційне картографування (Силабус, Робоча програма, Moodle)
+ВБ1.9. Web-картографування (Силабус, Робоча програма, Moodle)
+ВБ1.4. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою (Силабус, Робоча програма)

ВБ1.4. Державний контроль, охорона та раціональне використання земель (Силабус)
ВБ1.9. Оцінка прогнозування якості земель (Силабус)
ВБ1.15. Ефективність використання ресурсів в АПК (Силабус)
ВБ1.4. Картографування природного середовища та ресурсів (Силабус)
ВБ 1.15.  Інтеграція ГІС, ДЗЗ і GNSS при моніторингу геосистем (Силабус)2024-2027 навчальні роки (ОПП 2023 р.)

ІІ-й курс

3-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Силабус, Силабус)
ОК5. Вища математика (Силабус,)
ОК6. Радіоелектроніка з основами фізики (Силабус,)
ОК8. Геодезія (Силабус)
ОК12. Основи дистанційного зондування Землі (Силабус, Moodle)
ОК13. Основи геоінформаційних систем та технологій (Силабус)

Вибіркові освітні компоненти
ВК6.1. Науково-дослідна робота в геодезії та картографії (Силабус)
ВК6.2. Математичні методи і моделі (Силабус)
ВК6.3. Військова топографія (Силабус)
ВК6.4. Еколого-безпечне використання земельних ресурсів (Силабус)
ВК6.5. Розвиток геосистем та геодинамічні процеси (Силабус)
ВК6.6. Застосування GNSS-технологій в геодезії (Силабус)
4-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК7. Філософія (Силабус)
ОК14. Фотограмметрія (Силабус, Moodle)
ОК15. Картографія (Силабус)
ОК16. Електронні геодезичні прилади та GNSS-технології (Силабус)
ОК17. Землеробство с основами рослинництва (Силабус)
ОК35. Навчальна геодезична практика (Силабус)
ОК38. Курсова робота (проєкт) (Методичні рекомендації)

Вибіркові освітні компоненти
+ВК2. Вибіркова дисципліна із загальноуніверситетського каталогу  (Фізичне виховання, або Громадське здоров’я та медицина порятунку, або Релігієзнавство, або Демократія тощо) (Силабус)

ІІІ-й курс

5-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК18. Вища геодезія (Силабус)
ОК19. Основи землевпорядкування та кадастру (Силабус)
ОК20. Основи землевпорядного проєктування (Силабус)

Вибіркові освітні компоненти
ВК3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (Силабус, Силабус)
ВК7.1. Технологія і автоматизація обробки топографічних даних (Силабус, Презентація)
ВК7.2. Нормативно-правове забезпечення геодезичних робіт (Силабус)
ВК7.3. Основи супутникової навігації (Силабус)
ВК7.4. Міжнародні аграрні ринкові відносини (Силабус)
ВК7.5. Тематична картографія (Силабус)
ВК7.6. ГІС-забезпечення розвитку територій та громад (Силабус)
ВК7.7. Технологія інженерно-технічного проектування (Силабус)
ВК7.8. Метрологія та стандартизація в геодезії (Силабус)
ВК7.9. Топографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт (Силабус)
6-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК21. Інженерна геодезія (Силабус)
ОК22. Державний земельний кадастр (Силабус)
ОК23. Топографічне картографування (Силабус, Moodle)
ОК24. Математична обробка геодезичних вимірів (Силабус)
ОК36. Професійна практика зі спеціальності (Силабус) (Наскрізна програма практик)
ОК37. Курсова робота (проєкт) (Методичні рекомендації)

Вибіркові освітні компоненти
ВК8.1. Земельні ресурси та розвиток агробізнесу (Силабус)
ВК8.2. Основи наземного лазерного сканування (Силабус)
ВК8.3. Картографічні методи в наукових дослідженнях (Силабус)
ВК8.4. Інженерна підготовка та благоустрій міських територій (Силабус)
ВК8.5. Інтерпретація та  обробка даних аерофотознімання (Силабус)
ВК8.6. Основи геодезичного моніторингу (Силабус)

ІV-й курс

7-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК25. Геодезичні роботи у землеустрої (Силабус, Moodle)
ОК26. Супутникова геодезія (Силабус)
ОК27. ГІС і бази даних (Силабус)
ОК28. Земельне право (Силабус)
ОК29. ГІС-технології в геодезії та землеустрої (Силабус)
ОК30. Оцінка землі та нерухомого майна (Силабус)

Вибіркові освітні компоненти
ВК9.1. Інвестиційний аналіз в землеустрої (Силабус)
ВК9.2. Геопланування регіонів (Силабус)
ВК9.3. Комп’ютерні технології в картографії (Силабус)
8-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК31. Геоінформаційне картографування (Силабус, Moodle)
ОК32. Фінансова економічна діяльність в землеустрої (Силабус)
ОК33. Територіальне проектування та районне планування (Силабус)
ОК40. Кваліфікаційна робота (Методичні рекомендації)

Вибіркові освітні компоненти
ВК4. Професійна іноземна мова (за мовами: англійська, або німецька, або французька) (Силабус)
ВК10.1. Інформаційні технології в менеджменті землеустрою (Силабус)
ВК10.2. Геодезичні роботи при вертикальному плануванні територій (Силабус)
ВК10.3. Інфраструктура геопросторових даних (Силабус)
ВК10.4. Web-картографування (Силабус)
ВК10.5. Основи систем автоматизованого проектування (Силабус)
ВК10.6. Аерокосмічний моніторинг земельних ресурсів (Силабус)
ВК10.7. Організація управління землевпорядним виробництвом (Силабус)
ВК10.8. Геодезичні роботи при лісовпорядкуванні територій (Силабус)
ВК10.9. Аерокосмічні знімальні системи (Силабус)

Архів робочих програм та силабусів 2022-2023 н.р.
Архів робочих програм та силабусів 2021-2022 н.р.
Архів робочих програм та силабусів 2020-2021 н.р.