Оголошення

13 вересня (середа) 2023 року о 1300  в ауд. №42 відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями (протокол №2) в очному форматі.
Порядок денний

1. Про затвердження екзаменаційних білетів (доп. Дарчук К. В.).
2. Про переведення студентів ОП «Геодезія та землеустрій» на індивідуальний графік навчання на І семестр (доп. лаб. Сендзік Ю. І.)
3. Про роботу наставників академічних груп (доп. Дарчук. К. В)
4. Про стан підготовки до моніторингу роботи кафедри із підготовки якісної підготовки здобувачів» (доп. Дарчук. К. В.)
5. Про стан підготовки ОПП «Геодезія» другого (магістерського) рівня до акредитації: організаційне, навчально-методичне та кадрове забезпечення (доп. Дарчук. К. В);
Різне.

Оголошення

29 серпня  2023 року о 1300 в ауд. №42 відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями.
Порядок денний

 1. Про затвердження плану роботи кафедри, плану роботи навчальної картографо-геодезичної лабораторії, методичної комісії, студентського наукового гуртка «Меридіан» та підготовку навчальної документації (робочих програм та силабусів до дисциплін та екзаменаційних білетів, що читаються викладачами кафедри)  в осінньому навчальному семестрі 2023-2024 н.р. (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
 2. Про організацію освітнього процесу зокрема щодо порядку дій його учасників при отриманні сигналу «повітряна тривога». (доп. зав. лаб. Ранський М.П.)
 3. Про попередній розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри  та зміни у штатному розписі ПВС та НДП кафедри. (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
 4. Про зміни до структури освітніх компонентів в умовах війни. (доп зав. каф. Дарчук К.В.)
 5. Про переведення студентів ОП «Геодезія та землеустрій» та ОП «Геодезія» на індивідуальний графік навчання на І семестр 2023-2024 н.р. (доп. лаб. Сендзік Ю.І.)
 6. Про обрання наставника академічної групи №108 ОП «Геодезія та землеустрій». (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
 7. Про обговорення ОПП «Геодезія» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій освітній рівень другий (магістерський) з метою призведення до відповідності прийнятого Стандарту вищої освіти.
 8. Різне.

Обговорення стандарту

13 липня, на базі кафедри геодезії, картографії та управління території, відбулось обговорення Стандарту Вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, та узгодженість його із новою ОПП “Геодезія”.
У підсумку було виявлено:

 1. неузгодженість загальних та фахових компетенцій, які необхідно відкоригувати у наступній редакції ОП, зокрема виділити програмні ЗК та ФК окремими блоками;
 2. Корегування інтегральних компетенцій;
 3. Мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практик (що має становити не менше 9  кредитів) дотримано (у програмі 20 кредитів).

Стандарт вищої освіти

10 липня 2023 року наказом №835 МОН України, затверджено Стандарт вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти > > >

ОГОЛОШЕННЯ

27 червня 2023 року о 13 00  (вівторок) в ауд. №42 відбудеться засідання (протокол №14)  кафедри геодезії, картографії та управління територіями.

Порядок денний

 1. Затвердження підсумкового звіту голови ЕК №6 з атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОПП «Геодезія та землеустрій» (доп. Третяк Г.С.)
 2. Про хід літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів.(доп. доц. Білокриницький С.М.)
 3. Про рекомендацію до друку навчально-методичного посібника Сухого П.О., Проданюка Д.М. та Сендзік Ю.І. «Картографія».
 4. Різне.

Вітаємо

Колектив кафедри геодезії, картографії та управління територіями вітає студента 4 курсу 408 групи Філіпчука Олександра Валентиновича з перемогою у І турі Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт з галузей і спеціальностей у 2022/2023 н.р. 

Відбувся атестаційний іспит

19-20 червня 2023 року відбувся комплексний державний атестаційний іспит здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студентів 408 групи зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” ОПП “Геодезія та землеустрій”.

У рамкам неформальної освіти, студенці ВІЛІВЧУК Ірині були зараховані результати онлайн-навчання ESRI “Spatial Data Science: The New Frontier in Analytics” в якості виконаного індивідуального дослідного завдання із дисципліни “Геоінформаційне картографування”

Відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка “Меридіан

Розглянуто  інформацію, щодо підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка «Меридіан» за 2022-2023 рр., а також заслухали пропозиції студентів щодо плану роботи СНГ “Меридіан” на 2023 -2024 роки.