ОПП “Геодезія та землеустрій”

Освітньо-професійні програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти “Геодезія та землеустрій”

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Геодезія та землеустрій” (2023 р.)

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Геодезія та землеустрій” (2023 р.)
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій” (2023 р.) >>>
Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія та землеустрій” >>>
Презентація ОПП “Геодезія та землеустрій” >>>

Перегляд пропозицій до ОПП

Упродовж навчального року внесені зміни  поетапно були розглянуті та затверджені на засіданнях кафедри геодезії, картографії та управління територіями:
– протокол №__, від 24.10.2022 р.;
– протокол №__, від 22.11.2022 р.;
– протокол №8, від 7.02.2023 р.;
– протокол №10, від 14.03.2023 р.;
протокол №12, від 2.05.2023 р.

2. Протягом навчального року разом із здобувачами освіти, стейкхолдерами, членами робочої групи та колективом кафедри геодезії, картографії та управління територіями, відбулось обговорення освітньої програми
10 листопада 2022 р.;
14 листопада 2022 р.;
21 листопада 2022 р.;
7 березня 2023 р.;
22 березня 2023 р.;
29 березня 2023 р.;
31 березня 2023 р.;
3 квітня 2023 р.,).

3. Усі результати обговорення були внесенні у протоколи засідання проєктної групи:
– протокол №1, від 20.11.2022 р.;
– протокол №2, від 10.03.2023 р.;
протокол №3 від 31.03.2023 р.

4. Підсумкове обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Геодезія та землеустрій» та другого (магістерського) рівня вищої освіти «Геодезія» відбулось 25 квітня 2023 року;

5. Зміни та проєкт нової редакції ОП “Геодезія та землеустрій” були публічно обговорені на розширеному засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями за безпосередньої участі членів робочої групи та стейкхолдерів (протокол №12, від 2.05.2023 року)

6. Пропоновані зміни були затверджені на засіданні навчально-методичної ради географічного факультету (), засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол №, від 17.05.2023 р.) . Оновлена освітньо-професійна програма “Геодезія та землеустрій” була затверджена Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №__, від _____.2023 р.) та введена в дію наказом №____ від __ червня 2023 року


Освітньо-професійна програма 2021 рік

ОПП 2021
Відповідно до Стандарту (наказ МОНУ №517 від 11.05.2021 р.) освітньо-професійна програма “Геодезія та землеустрій” була запропонована до розгляду для обговорення 24.05.2021 року. Після чого, впродовж місяця були надіслані рецензії-відгуки на ОПП:
керівника студентського наукового гуртка “Меридіан”
сертифікованого інженера-геодезиста
кандидата технічних наук, доцента кафедри землеустрою кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування
директора Чернівецької філії ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою
начальника відділу реєстрації обєктів Державного земельного кадастру Управління Державного земельного кадастру, Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області
Проектна група врахувала запропоновані побажання та зауваження (таблиця пропозицій до освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій”)
Порівняльна таблиця пропозицій
Таблиця пропозицій

Освітньо-професійні програми попередніх років