другий (магістерський) рівень освіти

Навчально-методична документація (робочі програми та силабуси) розроблена опираючись на “Методичні рекомендації щодо планування навчально-методичної роботи на 2023-2024 н.р.” (протокол №11 науково-методичної ради ЧНУ від 28.06.2023 р.)

Вибір вибіркових дисциплін

*Перелік вибіркових дисциплін *Зразок заяви
*РЕЗУЛЬТАТИ анкетування, щодо вибору вибіркових дисциплін
Результати вибору вибіркових дисциплін по курсах

2023-2024 навчальний рік

І-й курс (ОПП 2023 р.)

Структурно-логічна схема ОПП1-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК1. Педагогіка і психологія вищої школи (Силабус, Робоча програма)
ОК2. Методика викладання геодезії у ВНЗ (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК3. Іноземна мова в професійній діяльності (Силабус) (Силабус)
ОК5. Правове регулювання господарської діяльності у сфері геодезії та землеустрою (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК6. Використання БПЛА у геодезії та землеустрої (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК7. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК8. Прикладна геодезія у природокористуванні (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК9. Цивільний захист та охорона праці в галузі (Силабус, Робоча програма, Moodle)
2-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК4. Методологія, організація та інформаційні технології в наукових дослідженнях (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК10. Землевпорядні вишукування та проєктування (Силабус, Робоча програма, Moodle, Силабус)
ОК11. Інтеграція ГІС, ДЗЗ, GNSS при моніторингу геосистем (Силабус, Робоча програма, Moodle)
ОК12. Виробнича практика (Силабус, Робоча програма)

Вибіркові освітні компоненти
+ВК1.1. Ліцензування та патентна діяльність у геодезії та землеустрої (Силабус, Робоча програма)
+ВК1.3. ГІС в геодезії та управлінні територіями ( Силабус, Робоча програма)
+ВК1.6. Інженерна геодезія в будівництві (Силабус, Робоча програма)
+ВК1.11. Геодезична гравіметрія (Силабус, Робоча програма)

-ВК1.2. Геодезичний моніторинг геодинамічних явищ та інженерних споруд (Силабус)
-ВК1.4. Основи маркшейдерії (Силабус)
-ВК1.5. Геодезичні роботи у гідротехнічному будівництві (Силабус)
-ВК1.7. Організація проектно-кошторисної справи в геодезії та землеустрої (Силабус)
-ВК1.8. Сфероїдна геодезія (Силабус, Moodle)
-ВК1.9. Інфраструктура геопросторових даних (Силабус)
-ВК1.10. Планування та управління ГІС-проектами (Силабус)
-ВК1.12  Геодезичні референцні системи (Силабус)

ІІ-й курс (ОПП 2020 р.)

Структурно-логічна схема ОПП


3-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК9. Асистентська практика (Силабус, Робоча програма)
ОК10. Випускова кваліфікаційна робота

Вибіркові освітні компоненти
+ВБ1.1. Системи автоматизованого проектування в геодезії (Силабус, Робоча програма, Moodle)
+ВБ1.6. Геодезична гравіметрія (Силабус, Робоча програма, Moodle)

-ВБ1.2. ГІС в кадастрових системах (Силабус)
-ВБ1.3. Інфраструктура геопросторових даних (Силабус)
-ВБ1.4. Планування та управління ГІС-проектами ( Силабус)
-ВБ1.5. Цифрові карти і плани (Силабус)

2024-2025 навчальний рік

ІІ-й курс (ОПП 2023 р.)

3-й семестр

Обов’язкові освітні компоненти
ОК13. Переддипломна практика (Силабус)
ОК14. Асистентська практика (Силабус)
ОК15. Випускова кваліфікаційна робота (Силабус)

Вибіркові освітні компоненти
ВК2.1     ГІС в кадастрових системах (Силабус)
ВК2.2     Моніторинг земель і прогнозування використання земельних ресурсів (Силабус)
ВК2.3     Геодезична астрономія ( Силабус)
ВК2.4     Застосування GNSS-технологій в геодезії та землеустрої (Силабус)
ВК2.5     Математична картографія (Cилабус)
ВК2.6     Системи автоматизованого проектування в геодезії ( Силабус)

Архів робочих програм та силабусів 2022-2023 н.р.
Архів робочих програм та силабусів 2021-2022 н.р.
Архів робочих програм та силабусів 2020-2021 н.р.