Інформація про майбутню спеціальність

Сучасний рівень розвитку науки і виробництва висуває нові вимоги до точності та детальності  вивчення країни як в цілому так і окремих її регіонів. Основні тенденції розвитку топографо-геодезичної та картографічної діяльності зумовлюються розвитком інформаційних технологій, глобальних систем визначення місцеположення об’єктів, аерокосмічних систем високої роздільної здатності для отримання інформації про Землю, цифрових методів обробки зображень, геопросторової інформації, тощо; створенням Європейської супутникової радіонавігаційної системи «Галілео», впровадженням третьої цивільної частоти в системі NAVSTAR та створенням на цій базі регіональних диференційних супутникових радіонавігаційних станцій, які забезпечують виконання більшості геодезичних робіт.

Інформація про зарахування абітурієнтів за минулі вступні компанії

Вартість навчання 28 400 грн/рік (на 2022/23 н.р)

До 1995 року підготовка техніків-геодезистів здійснювалась у Чернівецькому житлово-комунальному технікумі (нині політехнічний технікум). Випускники цього закладу працювали не тільки на теренах Чернівецької області, України, а також в багатьох регіонах колишнього СРСР. Сьогодні в цьому напрямку існує катастрофічна нестача кадрів. Окрім того, сучасний розвиток науки і техніки потребує фахівців з вищою освітою. З 1998 року у Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича здійснюється підготовка фахівців з напряму  «Геодезія та землеустрій» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», спеціалістів зі спеціальності «Землеустрій та кадастр», а також  магістрів землеустрою і кадастру. При цьому тривалий час варіативна частина навчального плану складена з урахуванням поглибленого вивчення топографо-геодезичних дисциплін.

Нинішня господарська практика потребує фахівців за спеціальністю «Геодезія». Із відкриттям цієї спеціальності новим навчальним планом з підготовки фахівців «бакалаврів» напряму «Геодезія, картографія та землевпорядкування» передбачено посилення його варіативної частини з урахуванням майбутньої підготовки спеціалістів і магістрів спеціальності «Геодезія».
Загалом геодезист – це особа, яка займається геодезією, в обов’язки котрої входить вимірювання відстаней, напрямків, кутів між різними напрямками та визначення координат.
Згідно з Класифікатором професій «геодезист» відноситься до класифікаційного угруповання «Картографи та топографи».

Майбутні випускники кафедри геодезії, картографії та управління територіями географічного факультету ЧНУ після завершення навчання мають широкі можливості для працевлаштування на підприємствах та в установах Державної служби геодезії, картографії та кадастру (ДНВП « Чернівецький геоінфоцентр», «Український державний інститут інженерно-геодезичних вишукувань та зйомок» та ін.) та в організаціях, які виконують топографо-геодезичні роботи і займаються питаннями приватизації земель (ДП «Чернівецький науково-виробничий та проектний інститут землеустрою», Обласне управління містобудування та архітектури, Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міськради, будівельні організації та приватні підприємства, що займаються питаннями приватизації земельних ділянок).

Викладання топографо-геодезичних і картографічних дисциплін здійснюється на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями географічного факультету, де створена відповідна матеріально-технічна база. Кафедра укомплектована досвідченими інженерами-геодезистами. Отже, кваліфікацію геодезиста можна отримати на нашій кафедрі.