ОПП “Геодезія”

Освітньо-професійні програми підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти “Геодезія “

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Геодезія” (2023 р.)

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА “Геодезія” (2020 р.)

Перегляд пропозицій до ОПП (2023 р.)

Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія” (2023 р.) >>>
Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія” (2023 р.) >>>

Пропозиції та зауваження просимо надсилати на:
geomapgis-dpt@chnu.edu.ua

– Протягом навчального року разом із здобувачами освіти, стейкхолдерами, членами робочої групи та колективом кафедри геодезії, картографії та управління територіями, відбулось обговорення освітньої програми. Усі результати обговорення були внесенні у протоколи засідання робочої групи:
10 листопада 2022 р.
14 листопада 2022 р. (протокол №1);
21 листопада 2022 р. (протокол №2);
7 березня 2023 р. (протокол №3);
22 березня 2023 р. (протокол №4);
29 березня 2023 р. (протокол №5);
31 березня 2023 р. (протокол №6);
3 квітня 2023 р. (протокол №7).

Підсумкове обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Геодезія та землеустрій» та другого (магістерського) рівня вищої освіти «Геодезія» відбулось 25 квітня 2023 року;

– Упродовж навчального року внесені зміни  поетапно були розглянуті та затверджені на засіданнях кафедри геодезії, картографії та управління територіями:
протокол №4, від 24.10.2022 р.;
протокол №5, від 22.11.2022 р.;
протокол №8, від 7.02.2023 р.;
протокол №10, від 14.03.2023 р.;
– остаточні зміни та проєкт нової редакції ОП “Геодезія” були публічно обговорені на розширеному засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями за безпосередньої участі членів робочої групи та стейкхолдерів (протокол №12, від 2.05.2023 року)

– Пропоновані зміни до ОПП “Геодезія” були затверджені на засіданні навчально-методичної ради географічного факультету (протокол №9, від 16.05.2023 р.) зі зміною гаранта (протокол №9, від 16.05.2023 р.), засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол №11, від 17.05.2023 р.) . Оновлена освітньо-професійна програма “Геодезія” (зі зміною гаранта) була затверджена Вченою Радою Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол №5, від 29.05.2023 р.) та введена в дію наказом №225 від 30.05.2023 року

ОПП Геодезія (2024 р.). Перегляд. Приведення до Стандарту

Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія” (2024 р.) >>>
Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія” (2024 р.) >>>
Таблиця відповідності ОПП “Геодезія” до Стандарту >>>
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» >>>
Процедура перегляду ОПП:
28 серпня – зустріч робочої групи
29 серпня – засідання кафедри


Пропозиції та зауваження просимо вносити у гугл-форму, або надсилати на:
geomapgis-dpt@chnu.edu.ua

Освітні програми 'Геодезія' попередніх редакцій