Відбулось чергове засідання студентського наукового гуртка “Меридіан

Розглянуто  інформацію, щодо підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка «Меридіан» за 2022-2023 рр., а також заслухали пропозиції студентів щодо плану роботи СНГ “Меридіан” на 2023 -2024 роки.

25 квітня 2023 року відбулося підсумкове обговорення освітньо-професійних програм “Геодезія та землеустрій” та “Геодезія” й затверджені на засіданні кафедри геодезії, картографії та управління територіями (протокол №12, від 2.05.2023 р).

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ (2023 р.)

Геодезія та землеустрій (перший рівень освіти (бакалаврський))
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій” (2023 р.) >>> Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія та землеустрій” >>> Презентація ОПП “Геодезія та землеустрій” >>>
Геодезія (другий рівень освіти (магістерський))
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія” (2023 р.) >>> Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія” >>>

Відбулось засідання студентського наукового гуртка “Меридіан“.

На засідані відбулось обговорення пропозицій та змін до ОПП “Геодезія та землеустрій” спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Оголошення: 9 травня в 14.20 відбудеться засідання студентського наукового гуртка “Меридіан” в аудиторії №2 географічного факультету

1)           Інформація, щодо підведення підсумків роботи студентського наукового гуртка «Меридіан» за 2022-2023 рр. (Звіт про діяльність студентського наукового гуртка «Меридіан» кафедри геодезії, картографії та управління територіями за 2022-2023 рік) (к.геогр.н., доц. Мельник А.А.);

2) Пропозиції студентів щодо плану роботи СНГ “Меридіан” на 2023 -2024 роки (студенти 3-5 курсів).

Оголошення

2 травня (вівторок) 2023 року о 1500  в ауд. №42 відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями (протокол №12) в очному форматі.

Порядок денний

1. Захист курсових робіт студентами 4 курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій».
2. Обговорення змін до Освітніх програм «Геодезія та землеустрій» та «Геодезія». Зміна гранта ОПП «Геодезія» (доп. зав.каф., доц. Дарчук К. В., проф. Сухий П. О.)
3. Затвердження звітів викладачів кафедри геодезії, картографії та управління територіями на предмет рекомендації, щодо продовження терміну дії трудової угоди (доп. доц. Білокриницький С. М., асист. Сабадаш В. І.).
6. Різне

Вітаємо

Традиційно найкраще студентське наукове дослідження секції Географічних наук, було представлено на підсумковому засіданні Наукової конференції.
Так, доповідь Совяка Михайла, студента 3-го курсу спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” була рекомендована конкурсною комісією факультету, і продемонстровані наукові доробки 27 квітня в Червоній залі університету >>>.

Відбулось заплановане засідання студентського наукового гуртка “Меридіан

  1. Участь у студентській науковій конференції Чернівецького національного університету  імені Юрія Федьковича;

2. Інформацію, щодо перевірки тез доповідей на запозичення в університетській системі Unichek

25 квітня 2023 року відбулося підсумкове обговорення освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Геодезія та землеустрій» та другого (магістерського) рівня вищої освіти «Геодезія».

В обговоренні взяли участь: гаранти (проф. Сухий П. О., доц. Білокриницький С. М.) та члени робочої групи освітньої програми (студенти Сзкірка Л., Григораш І., Совяк М., Філіпчук І.), стейкхолдери (Лодба Іван Андрійович – начальник відділу стратегії (ГІС) виробничо-технічного управління АТ «Чернівцігаз»…. ), представники академічної спільноти та студенти – здобувачі вищої освіти ОП «Менеджмент туристичної індустрії».

У контексті обговорення освітніх програм були прийняті конструктивні рішення та відповідні зміни, які будуть внесені до програм.

Вітаємо Каневського Єгора, студента 208 групи спеціальності “Геодезія та землеустрій”, який зараз стоїть на захисті нашої Землі, із отриманням чергової нагороди “Знаку пошани”.

Щиро дякуємо, за те що робите для нас та нашої країни!