Кандидатські дисертації

РікАвторСпеціальністьТема дисертації
1999Сухий П.О.11.00.02 - економічна та соціальна географіяСпеціалізація сільськогосподарського виробництва в умовах переходу до ринку (географічні основи формування на прикладі Чернівецької області)
2004Білокриницький С.М.11.00.12 - географічна картографіяКартографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні
2008Дутчак С.В.11.00.11 - конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсівТуристько-рекреаційні ресурси ландшафтів (на прикладі Чернівецької області)
2013Дарчук К.В.11.00.02 - економічна та соціальна географіяЗемельні ресурси Івано-Франківської області: територіальна диференціація, аналіз та напрямки використання
2013Мельник А. А.11.00.07 – Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохіміяВплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток Дністра
2015Смірнов Я. В.11.00.12 - географічна картографіяНауково-методичні основи геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області
2019Атаманюк М.-Т. М.11.00.02 - економічна та соціальна географіяЕкономіко-географічна діагностика використання земельних ресурсів Українського Передкарпаття
2023 (заплановано)Проданюк Д. М.11.00.12 - географічна картографіяОперативне картографування ризиків соціального розвитку (на прикладі захворюваності населення України)