Кафедральна тема

Співробітники кафедри беруть участь у виконанні наукової теми: Моніторинг землекористувань  із застосуванням сучасних картографо-геодезичних технологій в Західноукраїнському регіоні” (термін виконання з 1.01.2020 – 31.12.2024 рр.).

Мета дослідження полягає у вдосконаленні та розвитку теоретико-методичних засад технічного забезпечення пізнання просторово-часових і структурно-функціональних змін землекористування західних регіонів України шляхом експедиційного й експериментального досліджень.

Передбачається вдосконалити й доповнити наукові принципи й методичні підходи при моніторингу стану землекористувань; розвинути основні прийоми використання картографічних (геоінформаційних) та геодезичних технологій на території Західноукраїнського регіону; здійснити практичне використання зазначених засобів із метою наповнення бази даних геодезичною, фотограмметричною та картографічною інформаціями.
На основі польових геодезичних вишукувань та аерофотознімання здійснити геоінформаційний аналіз й моделювання ретроспективних та актуальних просторово-часових і структурно-функціональних особливостей землекористування Західного регіону України виявити й узагальнити тренди й закономірності їх функціонування та розробити геомоделі їх динаміки і прогнозного розвитку.
Здійснення дослідження ґрунтується насамперед на інтенсивному використанні і вдосконаленні новітніх технологій, зокрема засобів геоінформаційного картографування, інтерактивних веб-технологій, електронних тахеометрів, GNSS-приймачі, БПЛА тощо.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ