Методичне забезпечення

11 травня 2021 року затверджено стандарт вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кожна дисципліна, яка читається фахівцями кафедри має певну специфіку викладання, тому значний масив напрацювань та доробок знаходять своє місце у монографіях, навчальних посібниках й практикумах

Геодезія та землеустрій: програмні та методичні матеріали

2022 рік
1. Мельник А.А. Математична обробка геодезичних вимірів : навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.120 с.
2. Сухий П.О., Ранський М.П., Дарчук К.В. Геодезичні роботи в землевпорядкуванні навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.92 с. 
3. Сабадаш В., Проданюк Д. Польова практика з геодезії : нівелювання навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.82 с. 
4. Білокриницький С.М. Геодезія тестові завдання : навч. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.160 с. 
5. Сухий П.О., Дарчук К.В., Мельник А.А., Сабадаш В.І. Територіальне проектування та районне планування : Частина І: Основи територіального проектування та районного планування територій населених пунктів :тест. завд. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.80 с. 
6. Сухий П.О., Білокриницький С.М., Сабадаш В.І. Територіальне проектування та районне планування : Частина ІІ: Проектування доріг місцевого значення:тест. завдання. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.52 с. 
7. Сухий П.О., Дарчук К.В., Мельник А.А., Сабадаш В.І. Територіальне проектування та районне планування : тест. завд. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022.124 с.
2021 рік
1. Сухий П. О., Сабадаш В. І., Дарчук К. В. Сучасні електронні геодезичні прилади : практикум. Чернівці : Чернівецький
нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 288 с.
2. Сухий П.О., Ранський М.П. Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання (теорія та практика) : навчально-методичний посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 104 с.
2019 рік
Сухий П.О., Сабадаш В.І., Дарчук К.В.  Супутникова геодезія : навчально-методичний посібник.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. 380 с.