Картографо-геодезична лабораторія

Навчальна картографо-геодезична лабораторія є навчальним підрозділом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у складі географічного факультету, діяльність якої спрямована на  забезпечення навчального процесу викладання з циклу дисциплін топографо-геодезичного, картографічного спрямування та предметів пов’язаних із вивченням геоінформаційних систем. Навчальна картографо-геодезична лабораторія є складовою частиною кафедри геодезії, картографії та управління територіями (ухвала Вченої ради географічного факультету протокол від 20.05.09 №8, рішення Вченої ради ЧНУ від 28.05.2008 року, протокол №4).

Основною метою діяльності лабораторії є:

  • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців спеціальностей 193 «Геодезія та землеустрій», 014 “Середня освіта”, 106 “Географія”, 103 “Науки про Землю”, 191 “Архітектура та містобудування”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”;
  • забезпечення функціонування та відповідності вимогам державних стандартів приладів і обладнання, які перебувають на балансі кафедри геодезії, картографії та управління територіями;
  • надання, інформаційних, методичних матеріалів та консультаційної допомоги викладачам і студентам, а також картографічне забезпечення навчального процесу;
  • визначення нових можливостей експериментально-практичного зміцнення навчальних курсів, їх технічного забезпечення, планування та проведення основних та додаткових лабораторних робіт із урахуванням наявних матеріально-технічних можливостей навчальної картографо-геодезичної лабораторії.

Положення та паспорти про картографо-геодезичну лабораторію >>>