Науково-дослідна робота НПП

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ:

  • соціально-економічні аспекти формування та розвитку АПК, оцінка агроекологічного і земельно-ресурсного потенціалу території, особливості розподілу та використання земельних ресурсів, соціально-економічне картографування (П. О. Сухий, К. В. Дарчук,);
  • ГІС технології та геоінформаційне картографування природних ресурсів та систем управління ними (А.А. Мельник, К. В. Дарчук);
  • геодезичне і картографічне забезпечення земельно-кадастрових робіт (С. М. Білокриницький, І. С. Березка, К. В. Дарчук);
  • картографічне моделювання і ландшафтознавчі дослідження природних умов і ресурсів (С. В. Дутчак, К. В. Дарчук, І. С. Березка);
  • територіальне планування, проектування та організація території, прогнозування розвитку територій з урахуванням природоохоронних і суспільних потреб, в т. ч. управління розвитком туризму в регіоні (П. О. Сухий, С. В. Дутчак;);
  • морфометричний аналіз та оцінка антропогенного навантаження на території з метою прогнозування несприятливих процесів, антропогенний вплив на використання земельних ресурсів (П. О. Сухий , І. С. Березка);
  • топографо-геодезичне забезпечення проведення демаркаційних робіт державного кордону України та земельно-кадастрових робіт з використанням сучасних електронних геодезичних приладів (В. І. Сабадаш, К. В. Дарчук)