Наукові напрямки

Наукові дослідження викладачів і співробітників кафедри сконцентровано на таких наукових напрямках:

  •  методологія і методика моніторингу земель та природних ресурсів, геодезичні, геоекологічні, ландшафтні та ін. види моніторингу земель та пов’язаних із ними природних ресурсів і техногенних процесів;
  • системне моделювання землекористувань і комплексна організація територій;
  • оптимізація топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастрових та моніторингових робіт із застосуванням ГІС-технологій;
  • оцінка містобудівної та споживчої якості земель населених пунктів, кадастрового, економіко-планувального, функціонального, історико-культурного, екологічного, ландшафтного та ін. тематичного зонування території;
  • тематичне картографування для геоекологічного моніторингу та паспортизації земель, забудованих територій, інженерних та природних об’єктів;
    прогнозування та планування розвитку територій із врахування регіональних особливостей природних і суспільних потреб.

                Співробітники кафедри беруть участь у виконанні наукової теми: «Удосконалення топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастру природних ресурсів із застосуванням геоінформаційних технологій і систем».