Наукові напрямки

НДР “Розробка картографічних моделей ПЗФ Чернівецької області”

Під керівництвом декана (Заячука Мирослава) географічного факультет, нуауково-педагогічний персонал кафедри (Дарчук Костянтин та Мельник Антон) та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” (Сербін Мирослав, Вілівчук Ілона та Філіпчук Олександр), успішно виконали науково-дослідну роботу №45.700 на тему “Розробка картографічних моделей природно-заповідного фонду Чернівецької області”, підсумком якої стала наповнена інтерактивна карта *, облікова картка НДДКР та звіт.

У зв’язку із укладанням договору на виконання науково-дослідної роботи реалізацію НДР “Розробка картографічних моделей природно-заповідного фонду Чернівецької області” * за договором № 45.700 від 19.10.2023 р. доручити співробітникам (Дарчуку К., та Мельнику А., Наказ №1179-к від 24.10.2023 р), а також здобувачам другого рівня вищої освіти (Вілівчук І., Філіпчуку О., Сербіну М. Наказ №1177-к,) кафедри геодезії, картографії та управління територіями
ДОГОВІР No 45.700
Рішення сесії Чернівецької обласної ради №154-13/23
від24.10.2023 р.
НАКАЗ

*складено на основі геоданих Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду (https://data.gov.ua/dataset/mepr_05)

Наукові дослідження викладачів і співробітників кафедри сконцентровано на таких наукових напрямках:

  •  методологія і методика моніторингу земель та природних ресурсів, геодезичні, геоекологічні, ландшафтні та ін. види моніторингу земель та пов’язаних із ними природних ресурсів і техногенних процесів;
  • системне моделювання землекористувань і комплексна організація територій;
  • оптимізація топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастрових та моніторингових робіт із застосуванням ГІС-технологій;
  • оцінка містобудівної та споживчої якості земель населених пунктів, кадастрового, економіко-планувального, функціонального, історико-культурного, екологічного, ландшафтного та ін. тематичного зонування території;
  • тематичне картографування для геоекологічного моніторингу та паспортизації земель, забудованих територій, інженерних та природних об’єктів;
    прогнозування та планування розвитку територій із врахування регіональних особливостей природних і суспільних потреб.

                Співробітники кафедри беруть участь у виконанні наукової теми: «Удосконалення топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастру природних ресурсів із застосуванням геоінформаційних технологій і систем».