Одинська Леся Миколавна

Народилася 21 червня 1987 року в м. Чернівці. У 2004 році закінчила
Чернівецьку загальноосвітню середню школу №33. У 2005 році вступила до
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на
географічний факультет спеціальність “Менеджмент готельного, курортного та
туристичного сервісу”. У 2010 році закінчила зазначений ВУЗ та отримала
диплом спеціаліста з менеджмента та магістра з економіки. Здобула кваліфікацію магістра з менеджменту.

З 2007 р. по 2012 р. працювала в Чернівецькому національному університеті на
географічному факультеті на посаді секретаря деканату. З 2016 року працювала
старшим лаборантом кафедри географії України та регіоналістики, а 2019-2021 рр. – лаборантом комп’ютерного класу географічного факультету. З вересня 2021 року працює старшим лаборантом кафедри геодезії, картографії та управління територіями.