ОПП “Геодезія”

ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “Геодезія” (2023 р.)
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія” (2023 р.) >>>
Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія” >>>

Освітньо-професійні програми підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти “Геодезія”

Освітньо-професійна програма 2020 рік
Освітньо-професійні програми попередніх років