Освітні програми

ПРОЄКТИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ (2023 р.)

Геодезія та землеустрій (перший рівень освіти (бакалаврський))
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій” (2023 р.) >>> Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія та землеустрій” >>> Презентація ОПП “Геодезія та землеустрій” >>>
Геодезія (другий рівень освіти (магістерський))
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія” (2023 р.) >>> Таблиця пропозицій змін до ОПП “Геодезія” >>>
Освітньо-професійні програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти "Геодезія та землеустрій"
Освітньо-професійна програма 2021 рік
ОПП 2021 Відповідно до Стандарту (наказ МОНУ №517 від 11.05.2021 р.) освітньо-професійна програма “Геодезія та землеустрій” була запропонована до розгляду для обговорення 24.05.2021 року. Після чого, впродовж місяця були надіслані рецензії-відгуки на ОПП: – керівника студентського наукового гуртка “Меридіан”сертифікованого інженера-геодезистакандидата технічних наук, доцента кафедри землеустрою кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористуваннядиректора Чернівецької філії ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустроюначальника відділу реєстрації обєктів Державного земельного кадастру Управління Державного земельного кадастру, Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області Проектна група врахувала запропоновані побажання та зауваження (таблиця пропозицій до освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій”) Порівняльна таблиця пропозицій Таблиця пропозицій
Освітньо-професійні програми попередніх років

Освітньо-професійні програми підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти "Геодезія"
Освітньо-професійна програма 2020 рік
Освітньо-професійні програми попередніх років

Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти “Геодезія”