Освітньо-професійні програми

Освітньо-професійні програми “Геодезія та землеустрій” із підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти > > >

Освітньо-професійні програми “Геодезія” із підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти > > >