Робота Екзаменаційної комісії

Склад екзаменаційної комісії

Екзаменаційна комісія для атестації здобувачів вищої освіти створюється щорічно як єдина для всіх форм навчання у складі голови та членів комісії зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.
Залежно від кількості випускників можливе створення декількох комісій з зазначеної спеціальності.

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти

Додаток до Положення про організацію освітнього процесу в ЧНУ