Сучасність

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності “Геодезія та землеустрій”  (спільно із Інститутом біології хімії та біоресурсів), магістрів зі спеціальності “ Геодезія та землеустрій ”. Починаючи із 2012 року кафедрою акредитовано спеціальність 7.08010101 та 8.08010101  «Геодезія» Галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» з присвоєння випускникам кваліфікації інженер-геодезист та магістр з геодезії. Починаючи з 2016 року кафедра здійснює підготовку випускників зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньою програмою «Геодезія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за 1 та 2 рівнем вищої освіти

Навчальну та методичну роботу на кафедрі проводять: д. геогр. н., проф. П. О. Сухий, кандидати географічних наук, доценти С. М. Білокриницький, С. В. Дутчак та І. С. Березка, К. В. Дарчук; асистент В. І. Сабадаш. Навчальний процес забезпечують завідувач картографо-геодезичною лабораторією к.геогр.н. А. А. Мельник, старший лаборант картографо-геодезичної лабораторії М.П. Ранський, лаборант  Ю.І. Сендзік та лаборант комп’ютерного класу Л.М. Одинська.

                Наукові напрямки діяльності  кафедри:

  •  методологія і методика моніторингу земель та природних ресурсів, геодезичні, геоекологічні, ландшафтні та ін. види моніторингу земель та пов’язаних із ними природних ресурсів і техногенних процесів;
  • системне моделювання землекористувань і комплексна організація територій;
  • оптимізація топографо-геодезичного та картографічного забезпечення кадастрових та моніторингових робіт із застосуванням ГІС-технологій;
  • оцінка містобудівної та споживчої якості земель населених пунктів, кадастрового, економіко-планувального, функціонального, історико-культурного, екологічного, ландшафтного та ін. тематичного зонування території;
  • тематичне картографування для геоекологічного моніторингу та паспортизації земель, забудованих територій, інженерних та природних об’єктів; – прогнозування та планування розвитку територій із врахування регіональних особливостей природних і суспільних потреб.

Стратегія розвитку кафедри на 2022-2027 роки

Стратегія розвитку освітніх програм “Геодезія та землеустрій” та “Геодезія” на 2021-2025 роки

План роботи кафедри на 2020-2021 навчальний рік

Анкета рейтингу кафедри за 2017-2019 роки

Пропозиції кафедри до “Перспективного плану розвитку факультету на 2019-2023 роки”

Склад апеляційної комісії, щодо результатів онлайн-оцінювання