Інша науково-дослідна діяльність

д.геогр.н., професор Сухий Петро Олексійович
 • Науковий керівник аспіранткою: Атаманюк М-Т.М. – кандидат географічних наук, спеціальність 11.00.02, тема “Економіко-географічна діагностика використання загальних ресурсів Українського Прикарпаття”, № ДК-053955 від 15.10.2019 р.
 • Офіційний опонент: Перович І.Л. (док.дис.,05.24.04, 2018р. )
 • Участь у роботі спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій:
  Спеціалізована вчена рада Д 35.052.12. у НУ «Львівська політехніка»
  Спеціалізована вчена рада К 76.051.04. Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
 • Науковий керівник теми НДР: Геоінформаційне забезпечення досліджень природно-господарських систем Західної України (2015-2019); Моніторинг землекористувань із застосуванням сучасних картографо-геодезичних технологій в Західноукраїнському регіоні (01.01.2020-31.12.2024).
 • Рецензент журналу Grassroots Journal of Natural Resources https://grassrootsjournals.or Член редакційної колегії Наукового вісника Чернівецького національного університету. Серія Географія
 • Участь в журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії у Чернівецькій області (2018-2019 рр. та 2023 р.)
 • Член Західного геодезичного товариства. Українського товариства геодезії і картографії №27. Член Українського Географічного товариства.
д.техн.н., професор Перович Лев Миколайович
 • Наукове керівництво аспірантами, докторантами: PhD Кереуш Д.І. 2020.Тема “ Методологія ефективного використання земельних ресурсів для розвитку сонячної енергетики на основі дистанційного зондування землі та ГІС – технологій” – Спеціальність: 05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель. – Національний університет  « Львівська політехніка». Д.т.н. Губар Ю.П., 2019. Тема: «Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості».Спеціальність: 05.24.24 – Кадастр та моніторинг земель. – Національний університет «Львівська політехніка».
 • Заступник  Голови  Спеціалізованої вченої  ради Д 35.052.12
 • Член, відповідальний секретар міжвідомчого науково-технічного збірника  «Геодезія, картографія, аерофотогеодезія»; Член редколегії збірника «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва».
 • Член Всеукраїнського  товариства геодезії і картографії , представник  України в 7-й комісії  Міжнародної організації FIG
д.геогр.н., професор Костащук Іван Іванович
 • Член предметної (галузевої) експертної комісії з географії МОН України
 • Офіційний опонент кандидатських дисертацій: Городиський Ю.Я. (2018 р.), м. Львів. Тема дисертації: Геопросторова організація паломництва у Львівській області.
 • Керівник кафедральної наукової теми: Просторове планування і трансформаційні процеси регіонального розвитку Карпато-Подільських областей України. Термін виконання: 2021-2025 р. Реєстраційний номер: 0121U100382
 • Керівник студентами – переможцями І та ІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту студентських науково-дослідних робіт: Кісіль Роман Володимирович, м. Переяслав, 2018 р., ІІ місце; Кісіль Роман Володимирович, м. Переяслав, 2019 р., ІІ місце; Колосівський Назарій Ігорович, м. Переяслав, 2020 р., І місце. Студенти переможці І та учасники ІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту студентських науково-дослідних робіт: Клепіковський Дмитро Олегович, м. Чернівці, 2022 р., І місце Вербіщук Богдан Тарасович, м. Чернівці, 2022 р., І місце Палагнюк Ольга Дмитрівна, м. Чернівці, 2022 р., І місце
 • Участь у всеукраїнських учнівських олімпіадах: впродовж 2018-2022 років підготував 11 учнів-призерів ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, із яких призерами та переможцями ІV етапу стали: 1) Навольський Владислав (2018 р.). І місце. (11 клас) 2) Рудніцький Олександр (2018 р.). ІІІ місце. (10 клас) 3) Рудніцький Олександр (2019 р.). ІІІ місце. (11 клас) 4) Змійовський Назарій Михайлович (2019 р.), ІІ місце. (9 клас)
 • Участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України: впродовж 2018-2022 років керівник 17 учнів-призерів ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, із яких призерами та переможцями ІІІ етапу стали: 1) Навольський Владислав (2018 р.). Секція: географія та ландшафтознавство. І місце. 2) Рудніцький Олександр (2018 р.). Секція: гідрологія. ІІ місце. 3) Рудніцький Олександр (2019 р.). Секція: гідрологія. ІІ місце. 4) Козлова Катерина (2021 р.). Секція: гідрологія. ІІІ місце 5) Змійовський Назарій (2021 р.). Секція: географія та ландшафтознавство. І місце. 6) Рихло Назар (2022 р.). Секція: географія та ландшафтознавство. І місце. 7) Ткач Максим (2022 р.). Секція: гідрологія. ІІІ місце.
 • Участь у журі олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”: Член журі ІІІ та ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії (2018 р., 2019 р.); Член журі ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки (2018 р., 2019 р. 2020 р.); Член журі ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (2018-2022 роки).
 • Керівник відділення Наук про Землю КОПНЗ «Буковинська мала академія наук учнівської молоді» (2018-2022 роки).
 • Українське географічне товариство (посвідчення № 310072 від 30 березня 2004 року).
к.геогр.н., доцент Дарчук Костянтин Вікторович
к.геогр.н., доцент Мельник Антон Анатолійович
 • Офіційний опонент по захисту кандидатської дисертації Мудрої К.В. на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.001.22, 14 лютого 2020 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ.
 • Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів БМАНУМ у 2020/2021 н.р. (Відділення наук про Землю – секції: географія та ландшафтознавство, геологія, геохімія, мінералогія, кліматологія, метеорологія, гідрологія)
 • Член журі конкурсу-захистів наукових робіт слухачів БМАН у 2021/2022 н.р.
 • Підготовлено призерку БМАН (регіональний рівень) – Ячнюк Є.М. Наказ Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової     адміністрації  від 14 березня 2022 року № 71. Переможець ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково – дослідницьких робіт  учнів – членів Буковинської Малої академії наук учнівської молоді, наукових товариств, об’єднань у 2021/2022 н.р.
 • Член Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії і картографії (посвідчення №29) , м. Львів, голова правління Тревого І.С.
к.геогр.н., доцент Білокриницький Сергій Миколайович
 • Член українського географічного товариства (з 1999 року по теперішній час) №310021 Член Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії і картографії (з 2015 року по теперішній час) № 35
 • 26 років (служба в Воєнно-топографічній службі Збройних Силах на посадах топографа 1-го розряду, старшого топографа, зам. начальника топографічного відділення, начальника топографічного відділення, старшого інженера топозагону). 2 роки (робота в МПП “Землеустрою і кадастру земель” на посаді інженера-геодезиста).
к.геогр.н., доцент Костащук Володимир Іванович
 • Член спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – соціальна і економічна географія, 2015-2021 роки.
 • Керівництво студентом: переможець І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студента 418 група, спеціальність 242 Туризм, ОП «Міжнародний туризм» Тангер Максим поданої для участі у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Тема роботи: « Оцінка міжнародного конкурентного середовища регіону в контексті розвитку іноземного туризму (на прикладі Одеської області). Призери ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Національного центру “Мала академія наук України”. Буковинська мала академія наук ( БМАН): Відділення «Науки про Землю»; 2020 рік. Наказ №103 від 03 березня 2020 року. Флорескул Анастасія, Верхньостановецька ЗОШ I-ІІІ ст. Кіцманського району – ІІІ місце. 2021 рік. Наказ № 55 від 01 березня 2021 р. Білокучма Дмитро Миколайович, Верхньостановецький ЗНЗ І-ІІІ ступенів, Брусницької ТГ – ІІ місце. Токарюк Олексндра, Чернівецький КДНЗ-ЗНЗ І-ІІ ст. «НВК «Берегиня» – ІІІ місце. 2022 рік. Наказ № 71 від 14 березня 2022 р.Пунговський Богдан, Верхноьостановецький ЗЗСО Брусницької ТГ, Вижницький р-н – ІІ місце; Безверхня Евеліна, Чернівецька гімназія №6 “Берегиня” Чернівецької ТГ, Чернівецький р-н – ІІІ місце; Білокучма Ольга, Верхноьостановецький ЗЗСО БрусницькоїТГ Вижницького р-н – ІІІ місце; Білокучма Дмитро, Верхноьостановецький ЗЗСО Брусницької ТГ Вижницький р-н – ІІІ місце.
 • Член Українського географічного товариства Посвідчення № 310106 від 01.02.2008 р.
асистент Сабадаш Володимир Ілліч
 • Член журі конкурсу-захистів наукових робіт слухачів БМАН у 2022/2023 н. р.
 • Член Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії і картографії (посвідчення № 34) , м. Львів, голова правління Тревого І.С.
 • Практична робота за спеціальністю – 33 роки