Історія кафедри

Кафедра геодезії, картографії та управління територіями утворена у складі географічного факультету з 1 вересня 2009 р.

Урочисте відкриття

У період реформування земельних відносин в Україні, на ринку праці виникла потреба у підготовці нового напряму фахівців землевпорядного профілю. В цих умовах із 2001 року на кафедрі географії України та картографії розпочалась підготовка фахівців зі спеціальності «Землевпорядкування та кадастр», спеціалізації «Управління територіями». Згодом, виникла ідея створення окремої кафедри – геодезії, картографії та управління територіями. Ця ідея належала доктору географічних наук, професору Ярославу Івановичу Жупанському.

22 квітня 2009 року відбулася робоча нарада з питань поділу кафедри географії України, картографії та геоінформатики на 2 випускові кафедри. У травні місяці цього ж року рішення було затверджено Вченою радою географічного факультету, а 28 травня 2009 року рішенням Вченої ради університету було прийнято ухвалу про створення кафедри геодезії, картографії та управління територіями. Згідно наказу ректора по Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича  №100 від 6 липня 2009 року було  створено  з 1 вересня 2009 року у складі географічного факультету кафедру геодезії, картографії та управління територіями.

Завідувачем кафедри є професор, доктор географічних наук П.О. Сухий. За десять років свого існування кафедри підготовлено понад 650 бакалаврів, спеціалістів та магістрів з напряму підготовки “Геодезія, картографія та землеустрій”. Підготовку бакалаврів зі спеціалізації “Геодезія та землеустрій” кафедра здійснює спільно з кафедрою землевпорядкування та кадастру інституту біології, хімії та біоресурсів. Починаючи із 2012 року кафедрою акредитовано спеціальність 7.08010101 та 8.08010101 “Геодезія” галузі знань 0801 “Геодезія та землеустрій” з призначення випускникам кваліфікації (професії) інженер-геодезист та магістр з геодезії. Ліцензійний обсяг відповідно становив за ОКР “Спеціаліст” 25 осіб, а за ОКР “Магістр” 15 осіб денної і відповідно таку кількість студентів заочної форми навчання. Починаючи з 2016 року кафедра здійснює підготовку випускників зі спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” за освітньою програмою “Геодезія” галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” за першим та другим рівнями вищої освіти ступенів бакалавр та магістр.

В різні роки на кафедрі працювали:

  • Дайка Наталія Аніфатіївна
  • Гуцул Тарас Володимирович
  • Смірнов Ярослав Валерійович
  • Атаманюк Тетяна-Марія Миколаївна
  • Лупол Марина Миколаївна
  • Одинська Леся Миколаївна
  • Дутчак Світлана Вікторівна

Ми їх пам’ятаємо:

  • Скрипник Ярослав Петрович
  • Крупела Леонтій Миколайович
  • Березка Ігор Степанович