Зміни до ОП “Геодезія”

При обговоренні освітньої програми зі здобувачами освіти, стейкхолдерами та колективом кафедри геодезії, картографії та управління територіями прийнято рішення запропонувати такі зміни до освітньої програми “Геодезія” другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” (затверджена Вченою радою ЧНУ, протокол №5 від 25 травня 2020 р. та введена в дію наказом №142 від 27 травня 2020 р.).
Проєкт освітньо-професійної програми “Геодезія” (2023 р.) >>>