Стандарт вищої освіти

10 липня 2023 року наказом №835 МОН України, затверджено Стандарт вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти > > >