Оголошення

29 серпня  2023 року о 1300 в ауд. №42 відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями.
Порядок денний

  1. Про затвердження плану роботи кафедри, плану роботи навчальної картографо-геодезичної лабораторії, методичної комісії, студентського наукового гуртка «Меридіан» та підготовку навчальної документації (робочих програм та силабусів до дисциплін та екзаменаційних білетів, що читаються викладачами кафедри)  в осінньому навчальному семестрі 2023-2024 н.р. (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  2. Про організацію освітнього процесу зокрема щодо порядку дій його учасників при отриманні сигналу «повітряна тривога». (доп. зав. лаб. Ранський М.П.)
  3. Про попередній розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри  та зміни у штатному розписі ПВС та НДП кафедри. (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  4. Про зміни до структури освітніх компонентів в умовах війни. (доп зав. каф. Дарчук К.В.)
  5. Про переведення студентів ОП «Геодезія та землеустрій» та ОП «Геодезія» на індивідуальний графік навчання на І семестр 2023-2024 н.р. (доп. лаб. Сендзік Ю.І.)
  6. Про обрання наставника академічної групи №108 ОП «Геодезія та землеустрій». (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  7. Про обговорення ОПП «Геодезія» спеціальності 193 Геодезія та землеустрій освітній рівень другий (магістерський) з метою прзведення до відповідності прийнятого Стандарту вищої освіти.
  8. Різне.