Обговорення стандарту

28 серпня, на базі кафедри геодезії, картографії та управління території, відбулось обговорення Стандарту Вищої освіти зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, та узгодженість його із новою ОПП “Геодезія”.
У підсумку було виявлено:

  1. неузгодженість загальних та фахових компетенцій, які необхідно відкоригувати у наступній редакції ОП, зокрема виділити програмні ЗК та ФК окремими блоками;
  2. Корегування інтегральних компетенцій;
  3. Мінімальний обсяг кредитів ЄКТС, призначених для практик (що має становити не менше 9  кредитів) дотримано (у програмі 20 кредитів).