Робоча зустріч

25 жовтня 2023 року відбулася робоча зустріч на кафедрі геодезії, картографії та управління територіями з питань удосконалення змісту освітньої програми “Геодезія та землеустрій”, проблем формування освітньої траєкторії студентів та налагоджування взаємозв’язків між навчальними закладами, у зв’язку із організацією кафедри географії, геодезії та землеустрою в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
Участь в робочій зустрічі приймали: завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями доц. Дарчук К.В., Голова комісії з питань забезпечення якості вищої освіти при Вченій раді географічного факультету д.геогр.н., проф. Костащук І.І., гарант ОПП “Геодезія та землеустрій” д.геогр.н, проф. Сухий П.О., доцент кафедри географії та методики її вивчання Уманського ДПУ ім. П.Тичини Ситник О.І. – гарант ОПП “Геодезія та землеустрій” .