ОГОЛОШЕННЯ

14 листопада 2023 року о 1110 в ауд. №42 відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями (протокол №4)
Порядок денний

  1. Про остаточний розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри та зміни у штатному розписі ПВС та НДП кафедри. (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  2. Про внесення змін до персонального складу робочої групи ОПП «Геодезія та землеустрій»  (доп. гарант ОПП Сухий П.О.)
  3. Про особливості підготовки групи забезпечення ОПП “Геодезія та землеустрій” до акредитації. (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  4. Про стан навчально-методичного забезпечення нормативних дисциплін за ОПП «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОПП «Геодезія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.  (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  5. Захист асистентської практики студентами 628 групи денної форми навчання за ОП «Геодезія».  (доп. проф.  Сухий П.О.)
  6. Про внесення пропозицій до складу та роботи ЕК у грудні 2023 року. (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  7. Про стан підготовки написання магістерських робіт студентами VI курсу спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» ОП «Геодезія» (наукові керівники). 
  8. Різне.