ОГОЛОШЕННЯ

21 грудня 2023 року о 1100 в ауд. №42 відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями (протокол №6)
Порядок денний

  1. Звіт голови екзаменаційної комісії  про роботу ЕК №7. (доп. Третяк Г.С. – голова ЕК та зав.каф. Дарчук К.В.)
  2. Про попередні результати зимової сесії 2023-2024 н.р  студентів спеціальності «Геодезія та землеустрій». (доп. доц. Мельник А.А.)
  3. Про виконання індивідуальних планів викладачів та плану роботи кафедри в осінньому семестрі 2023-2024 н.р. (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  4. Про оптимізацію навчального процесу на освітніх програм. (доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  5. Обговорення змін до ОПП «Геодезія».(доп. зав. каф. Дарчук К.В.)
  6. Різне.