Акредитація ОПП “Геодезія та землеустрій” (підготовка СО)

У рамках підготовки до акредитаційної експертизи, та на основі заяви про акредитацію, колектив кафедри, під керівництвом гаранта ОПП “Геодезія та землеустрій” першого (бакалаврського) рівня, підготував відомість про самооцінювання освітньо-професійної програми