Акредитація ОПП “Геодезія та землеустрій” (наказ на призначення ЕГ)

Наказ (№264-Е, від 12.02.2024 р.) про призначення експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” за першим рівнем вищої освіти освітньо-професійної програми “Геодезія та землеустрій”.