Акредитація ОПП “Геодезія” другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відомості про самооцінювання освітньої програми 2397 “Геодезія” (рівень вищої освіти – магістр, спеціальність – 193 “Геодезія та землеустрій”), 2023 р.
Заява про акредитацію ОПП.

Наказ (№1325-Е, від 20.10.2023 р.) про призначення експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій” за другим рівнем вищої освіти освітньо-професійної програми “Геодезія”.

З 2 по 4 листопада 2023 р. відбуватиметься акредитація освітньо-професійної програми “Геодезія другого  (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 193 “Геодезія та землеустрій”.

Програма візиту ОПП “Геодезія” та ОПП “Землеустрій та кадастр” (магістр) >>>

Відкрита зустріч з експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за освітньо-професійними програмами ID2397 «Геодезія» та ID 1225 «Землеустрій та кадастр» за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» відбудеться 3 листопада 2023р. о 14:10-14:55 за допомогою технічних засобів відео-зв’язку в ZOOM за покликанням https://us02web.zoom.us/j/84687612045?pwd=dm51MVlzMjNHMks2Vy9rcXFkb1didz09
Ідентифікатор конференції: 846 8761 2045
Пароль: 2023

3 листопада 2023 р. відбулась фінальна зустріч із членами експертної групи, гарантів ОПП та керівників підрозділів Університету. На ній було обговорено ключові моменти проходження акредитації, позитивні сторони підготовки здобувачів за ОПП “Геодезія” і “Землеустрій та кадастр”, а також наголошено на моментах, які б підсилили програми й покращили якість освітнього процесу.

Колектив кафедри геодезії, картографії та управління територіями, щиро дякує голові експертної групи Марії Степанівні та членам ЕГ – Лілії Русланівні, Павлу Борисовучу та Андрію Ярославовичу, за високий професіоналізм та об’єктивність, яку вони проявили під час проведення експертизи. Зауваження, пропозиції та рекомендації, які прозвучали під час наших зустрічей обов’язково будуть враховані й знайдуть своє відображення у новій редакції ОПП 2024 року.
Дякуємо за співпрацю!

23 листопада за результатами акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 2397 “Геодезія” другого (магістерського) рівня вищої освіти, подано звіт еспертної групи.