Атаманюк Марія-Тетяна Миколаївна

Народилася 21 вересня 1985 року в с. Смодна Косівського району Івано-Франківської області. У 2003 році закінчила Старокосівську загальноосвітню середню школу із відзнакою. Того ж року вступила до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на географічний факультет спеціальність “Землеустрій та кадастр”. У 2008 році закінчила зазначений ВУЗ та отримала диплом спеціаліста та магістра з відзнакою і здобула кваліфікацію Магістр землевпорядкування та кадастру. З 2008 р. по 2010 р. працювала в СП “Західно-Український Експертно-Консультативний Центр” на посаді інженера-землевпорядника. У 2010-2012 роках  працює в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича старшим лаборантом кафедри геодезії, картографії та управління територіями географічного факультету, а також асистентом за сумісництвом.

Наукові праці присвячені головним чином дослідженням в галузі оцінки нерухомості та територіально-планувальної структури населених пунктів, використання земельних ресурсів. За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 8 наукових статтей та 1 монографію (2021 р.). З 1 листопада 2012 року аспірант Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича зі спеціальності 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. У 2019 р. захистила у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича кандидатську дисертацію зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія, на тему “Економіко-географічна діагностика використання земельних ресурсів Українського Передкарпаття”.