Білокриницький Сергій Миколайович

Народився 11 травня 1953 р. в с. Михайловське, Сєверського району, Краснодарського краю. В 1975 р. закінчив Ленінградське військово-топографічне командне училище і отримав кваліфікацію інженер-аерофотогеодезист. З 1971 по 1997 р. служив у Військово-топографічній службі Збройних сил. З 1997 по 1999 рр. працював інженером-геодезистом в МПП “Землеустрою та кадастру земель”. З 1999 р. асистент кафедри географії України та картографії, а з 2005 р. – доцент кафедри. У 2004 р. в інституті географії НАН України захистив кандидатську дисертацію на тему “Картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт в регіоні (проблеми, методика застосування)” за спеціальністю 11.00.12 Географічна картографія.

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано одноосібно та у співавторстві близько 60 наукових і науково-методичних праць, з яких 2 навчальні посібники з грифом МОНМС України, 13 навчальних посібників рекомендованих вченою радою в ЧНУ, 4 методичних посібники та рекомендації. Є членом вченої ради географічного факультету, заступником голови методичної комісії зі спеціальності “Геодезія та землеустрій” та навчально-методичної комісії географічного факультету. Член Українського географічного товариства, Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії та картографії.

Читає курси «Геодезія», «Інженерна геодезія з основами фотограмметрії», «Геодезична астрономія», «Методика викладання геодезії у вищій школі», «Вища геодезія», «Сфероїдна геодезія”, «Методологія, організація та інформаційні технології в наукових дослідженнях», «Науково-дослідна робота студентів в геодезії та картографії».