Костащук Іван Іванович

Посада: завідувач кафедри
Вчений ступінь: доктор географічних наук
Вчене звання: доцент

Нагороди:

Почесна грамотаЧернівецької облради (2019р), 
Подяка Національного центру «Мала академія наук України» (2020р),
Почесна відзнака Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» (2020р),
Почесна грамота Національного центру «Мала академія наук України» (2021р)

Додаткова інформація:

       У 2003 році закінчив Чернівецький національнийо університет імені Юрія Федьковича отримавши диплом магістра географії з відзнакою. В тому ж році вступив до аспірантури, підготовку в якій завершив достроковим захистом кандидатської дисертації на тему «Географічні особливості формування національної структури населення етноконтактних зон (на прикладі Чернівецької області» (2006 р.).
     У вересні 2019 року в Інституті географії НАН України успішно захистив докторську дисертацію на тему «Формування релігійного простору та його вплив на суспільні процеси».
       Костащук І.І. є автором серії навчально-методичних посібників для підготовки учнів до ЗНО, а також для вивчення різних дисциплін на географічному факультеті. Йому належить понад 110 наукових та навчально-методичних праць з географії релігії, сакральної географії, географії освіти та культури, релігійного туризму та паломництва, демогеографії, політичної та електоральної географії, а також методики викладання географії в школі та ВНЗ.
Перелік праць Костащука І.І. (2000 – 2020рр).

Детальна інформація:   Сurriculum vitae

Профілі у наукометричних базах: ORCIDGoogle ScholarPublonsResearchGate

Сертифікати про проходження стажування, тренінгів, вебінарів, тощо:
Стажування Одеський національний університет імені І.Мечнікова 2019р.
Міжнародне стажування Люблін (Польша) 2020р.Міжнародне стажування   Bialystok 2021р.
Сертифікат про участь Міжнародній конференції «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових
програм: виклики, можливості та варіанти впровадження»

Тренінг «Важливість стратегічного торговельного контролю та РХБЯ виклики», Український науково-технологічний центр