Мельник Антон Анатолійович

Народився 16 жовтня 1985 р. у смт. Муровані Курилівці Вінницької області. Протягом 2003-2008 рр. навчався в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на кафедрі гідроекології, водопостачання та водовідведення за спеціальністю “Екологія та охорона навколишнього середовища” географічного факультету (спеціалізація “Гідроеколог”). У 2008-2009 рр. працював головним державним соціальним інспектором Управління праці та соціального захисту населення Мурованокуриловецької районної державної адміністрації. У 2009-2010 рр. працював на посаді асистента кафедри економічної географії та екологічного менеджменту. З 2010  по 2013 роки – аспірант кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення зі спеціальності 11.00.07 Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. В 2013 р. захистив у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію на тему “Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток Дністра”. Протягом 2013-2017 рр. – старший лаборант кафедри геодезії, картографії та управління територіями. З 2017 р. по 2021 р. завідувач картографо-геодезичною лабораторією кафедри геодезії, картографії та управління територіями, за сумісництвом асистент цієї ж кафедри. З 2021 року доцент кафедри геодезії, каротографії та управління територіями, керівник студентського наукового гуртка “Меридіан”.

Наукові праці присвячені, головним чином, дослідженням антропогенних змін річкових басейнів, методичним підходам до оцінки формування параметрів гідрографа стоку під дією фізико-географічних чинників і антропогенних втручань, процесам паводкоутворення, а також картографуванню земельних ресурсів, інформаційним технологіям в менеджменті землеустрою. За період науково-педагогічної діяльності опубліковано одноосібно та у співавторстві 2 монографії, понад 44 науково-методичних праць, з яких 9 навчально-методичні посібники, 15 наукових статей у фахових виданнях. Брав участь у наукових і науково-методичних конференціях, семінарах і з’їздах Всеукраїнського та міжнародного рівня.  Читає курси “Інженерна геодезія”, “Математична обробка геодезичних вимірів”, “Основи геодезії”, “Інформаційні технології в менеджменті землеустрою”, “ГІС і математичні обробки данних”, “ГІС технології в геодезії та землеустрої”, “Технологія інженерно-технічного проектування”.
Є членом Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії та картографії.