Неформальна освіта

У рамках неформальної освіти студентам зараховані результати навчання в якості виконаного індивідуального дослідного завдання у 2 семестрі, із дисциплін Інженерна геодезія з основами фотограметрії та Проблеми прикладної геодезії в природокористуванні для студентів 5-го курсу ОПП Геодезія Сзкірки Л. та Плав’юка М.

У рамкам неформальної освіти, студенці ВІЛІВЧУК Ірині були зараховані результати онлайн-навчання ESRI “Spatial Data Science: The New Frontier in Analytics” в якості виконаного індивідуального дослідного завдання із дисципліни “Геоінформаційне картографування”

У рамкам неформальної освіти, студенці першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 4 курсу МОРОЗЮК Марині було зараховано результати 2 лабораторної роботи на тему “Координатна геометрія плану розмежування земель” із дисципліни “ГІС-технології у геодезії та землеустрої”. Яка працює за спеціальністю на посаді інженера 1 категорії відділу стратегій (ГІС).