Перович Лев Миколайович

Освіта та професійний шлях

У 1969 році закінчив геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту.

1969 – 1971 рр. працював інженером у відділі інженерних вишукувань Івано-Франківського проектно-конструкторського технологічного інституту.

Упродовж 1971 – 1974 рр. навчався в аспірантурі Львівського політехнічного інституту. Під керівництвом відомого вченого, професора М. К. Мигаля захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження точності передачі астрономічних координат і азимуту в просторовій тріангуляції і полігонометрії».

У 1974 до 1994 р. – працював в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до професора.

Обіймав посади завідувача кафедри прикладної геодезії (1993–1994 рр.), декана геологорозвідувального факультету (1990–1994 рр.) та проректора з наукової роботи (1994 р.).

Наукові дослідження стали основою створення Керівництва з контролю за деформаціями та осіданнями інженерних споруд компресорних станцій,затвердженого АТ «Укргазпром».

1994 р. – перейшов працювати до Державного університету «Львівська політехніка» (нині — Національний університет «Львівська політехніка»), де очолив кафедру інженерної геодезії, а в 2002 р. — новостворену кафедру кадастру територій.

1998 р. – відкрив Інститут управління природними ресурсами (м. Коломия) та став його ректором.

Член спеціалізованих учених рад у наукових та освітніх установах Києва, Миколаєва та Львова, керівник робочої групи Методичної комісії МОН України з питань оцінки нерухомості.

Представник України з питань кадастру й земельного менеджменту у Міжнародній асоціації землемірів (FIG). Учасник багатьох міжнародних конференцій, симпозіумів та конгресів, які відбулися у Швеції, Данії, Німеччині, Польщі, Австрії, Ізраїлі й інших країнах.

Дійсний член Української нафтогазової академії.

Захист дисертацій та вчене звання

1997 рік – кандидат технічних наук з 1977 року. Тема дисертації “Исследование точности передачи астрономических координат и азимута в пространственной триангуляции и полигонометрии”.

1981 рік – доцент по кафедрі прикладної геодезії.

1990 р. – здобув науковий ступінь доктора технічних наук, захистивши дисертацію «Розробка геодезичних методів і засобів безпечної експлуатації магістральних газопроводів.

1992 р. – присвоєно вчене звання професора.

Звання, нагороди та особисті відзнаки

1993 р. – обраний дійсним членом Української нафтогазової академії. Link

2004 р. – нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Link

2006 р. – нагороджений знаком «Почесний геодезист України». Link

2010 р. – нагороджений почесною відзнакою імені професора А. Л. Островського. Link

2011 р. – нагороджений відзнакою «За заслуги в геодезії і картографії ІІІ ступеня». Link

2012 р. – нагороджений відзнакою «За заслуги в геодезії і картографії ІІІ ступеня». Link

2022 рік – нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Link1 Link2

Коло наукових інтересів: контроль за деформаціями інженерних споруд і технологічного обладнання газотранспортних магістралей; кадастр нерухомості.

perovich.l@chmnu.edu.ua

Наукові праці 

 1. Перович Л.М. К вопросу оценки точности передачи астрономических координат и азимута. “Выща школа”, “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, Львов, вып. 19, 1974.
 2. Перович Л.М. О выгоднейшей форме треугольника в звене пространственной триангуляции для передачи астрономических координат и азимута. “Выща школа”, “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, Львов, вып. 20, 1974.
 3. Перович Л.М. Оценка точности передачи астрономических координат и азимута. “Выща школа”, “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, Львов, вып. 25, 1977.
 4. Перович Л.М. Передача астрономических координат и азимута по горизонтальным и вертикальным углам, измеренным в периоды спокойных зображений. “Выща школа”, “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, Львов, вып. 26, 1977.
 5. Перович Л.М. О совершенствовании учебного процесса и повышении качества подготовки инженеров-строителей. Тезисы доклада на всесоюзной уч.-метод. конф. “Научная организация процесса обучения студентов по инженерной геодезии в вузах”, Харьков, 1978.
 6. Перович Л.М., Рудский В.И О построении ходов пространственной полигонометрии. “Выща школа”, “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, Львов, вып. 30, 1979.
 7. Перович Л.М., Сайдаковский Л.Я. Бурак К. Е. Основные направления геодезических исследований при эксплуатации магистральных газопроводов. “Выща школа”. “Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений”, Львов, вып. 16, 1979.
 8. Перович Л.М. О редицировании наклонных дальностей на отсчетную поверхность. “Выща школа”, “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, Львов, вып. 36, 1982.
 9. Перович Л.М., Лисевич М.Ф. Исследование закономерностей распределения температуры и показателя преломления воздуха в промышленных зданиях газокомпрессорных станций. “Выща школа”, “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, Львов, вып. 37, 1983.
 10. Перович Л.М., Маркив В. М., Ильнив Е. Ю. Исследование закономерностей оседания инженерных сооружений газокомпрессорных станций. “Выща школа”, “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, Львов, вып. 37, 1983.
 11. Перович Л.М., Лисевич М.Ф. Влияние температурного режима газотурбинных цехов на точность определения деформаций инженерных сооружений.  “Выща школа”. “Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений”, Львов, вып. 20, 1983.
 12. Перович Л.М., Лисевич М. Ф., Маркив В. М., Бычковяк В. М. Оповышении точности определения деформаций газоперекачивающих агрегатов. “Разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений”, вып. 21, 1984.
 13. Перович Л.М., Лисевич М. Ф., Маркив В. М. О точности геометрического нивелирования в газотурбинных цехах. “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, вып.40, 1984.
 14. Перович Л.М. Определение деформационных характеристик газоперекачивающих агрегатов. “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, вып.41, 1985.
 15. Перович Л.М. Разработка и исследование средств определения деформаций инженерного оборудования газокомпрессорных станций. В кн. : “Тезисы докладов на ВНТК “проблемы трубопроводного транспорта нефти и газа” Ивано-Франковск, 1985.
 16. Перович Л.М.. Илькив Э.Ю. “Геодезия, картография и аэрофотосьемка”, вып.43, 1986.
 17. Перович Л.М., Пилипюк Р.Г. Устройство для записи отклонения рельсов пути. Авторское свидетельство  № 1232722, СССР. Заявл. 01.04.83, № 644398, опубликовано в Бюллетне изобретений, 1986, № 19, Е 01 В 35/04.
 18. Перович Л.М. Об измерении величин, изменяющихся во времени по известному закону. “Геодезия и картография”, вып.9, 1986.
 19. Перович Л. М., Краснодемский А. М. Определение деформаций трубопроводов в зонах движения земной поверхности. “Геодезическое обеспечение строительства”, 1987, Моска.
 20. Перович Л.М. О точности определения деформаций прецизионных сооружений. “Геодезическое обеспечение строительства”, Москва, 1987.
 21. Перович Л.М., Волощук М. Проблеми ведення моніторингу земельних ресурсів. Збірник тез міжнародного сімпозіуму “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища”, Алушта, 1996.
 22. Перович Л., Лісевич М. Вивчення вертикальних рухів земної поверхні на підземних сховищах газу. Geodezja i geometria in zynierska w budownictwie i inzynierii. Geodezja inzynieryjna. Przezow, 1996.
 23. Перович Л. До питання розвитку кадастрової політики в Україні та її кадрового забезпечення. Вільний аграрник, 1996, № 1.
 24. Перович Л., Котик З., Рудко В. Ефективність використання порушених земель в зонах транспортування газу. Збірник наукових праць. Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва в Україні. Львів, 1997.
 25. Перович Л. та ін. Словник-довідник з кадастру, геодезії та моніторингу природних ресурсів (Основні терміни і поняття). Навчальний посібник для студентів спеціальностей “Геодезія”, “Землевпорядкування і кадастр” ISBN 5-7763-2374-6. Львів 1998. 135 с.
 26. Перович Л., Дудчин М. Геодезичний моніторинг деформацій інженерних споруд і технологічного устаткування газокомпресорних станцій. Budownictwo i inzynieria srodowiska. Zeszyty naukowe politechniki Rzeszowskiej. Tom II Rzeszow 1998.
 27. Перович Л. Основні види кадастрів в Україні та їх функціональне призначення. Geodezja inzynieryjna i kataster w gospodarce narodowej. Lwiw – Rzeszow 1998.
 28. Перович Л., Волощук М. Правові основи консервації деградованих земель. Сучасні досягнення геодезії, геодинаміки та геодезичного виробництва. Львів, 1999 р.
 29. Перович Л., . Волосецький Б. Основи кадастру. Навчальний посібник. Львів, 2000 р.
 30. Перович Л., Петров С. Посередній метод визначення зенітних віддалей. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів, 2001 р.
 31. Перович Л., Котик З. Методика інвентаризації магістральних газопроводів з врахуванням деформацій трубопроводів. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів, 2002 р.
 32. Перович Л. Земельні ресурси – основа розвитку ринку нерухомості. Земельний вісник №4. Київ, 2002 р.
 33. Перович Л., Губар Ю. Кадастр нерухомості. Монографія, НУ “ЛП”. Львів, 2003 р.
 34. Перович Л. Особливості формування ринку землі в Західному регіоні. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів, 2004 р.
 35. Перович Л. Грошова оцінка земель в Україні: проблеми та перспективи. Геодезія, картографія і аерофотознімання, випуск 66, 2005.
 36. Перович Л., Лихогруд М. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та іншого нерухомого майна. Землевпорядний вісник, № 3, 2005.
 37. Перович Л., Лісевич М. Геодезія (навчальний посібник). Новий Світ-2000, Львів, 2005. 206 с.
 38. Перович Л. Теоретичні засади функціонування кадастрової системи України. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів, 2006.
 39. Перович Л. До питання нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. Львів, 2006.
 40. Перович Л., Губар Ю. Перспективи та проблеми розвитку ринку земель в Україні. Геодезія, картографія і аерофотознімання, випуск 67, 2006.
 41. Перович Л. Комплексна інтегрована технологія виготовлення документації із землеустрою. Геодезія, картографія і аерофотознімання, випуск 68, 2007.
 42. Перович Л., Котик З., Панас Р. Впорядкування територій новостворених сільськогосподарських підприємств. Оптимізація використання земель реформованих сільськогосподарських підприємств. Геодезія, картографія і аерофотознімання, випуск 68, 2007.
 43. Перович Л., Перович І. Кадастрові знімання в структурі державного земельного кадастру. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, вип.І (15), Львів, 2008.
 44. Перович Л., Піскоровська Н. Концептуальні засади кадастрового зондування рекреаційних територій. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, вип.І (17), Львів, 2009.
 45. Перович Л., Губар Ю. Особливості оцінки часткових і майнових прав на землю. Геодезія, картографія і аерофотознімання, випуск 71, 2009.
 46. Перович Л., Винарчик Л. Кадастровий моніторинг земель. Геодезія, картографія і аерофотознімання, випуск 72, 2009.
 47. Перович Л., Петришин А. Нормативна грошова оцінка земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, вип.І (19), Львів, 2010.
 48. Перович Л., Винарчик Л. Земельні відносини в контексті міграційних процесів. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, вип.ІІ (20), Львів, 2010.
 49. Перович Л., Губар Ю. Оцінка нерухомості: навчальний посібник. Видавництво Львівської політехніки, 2010.
 50. Перович Л., Ткачик О. Кадастрове зонування територій в зоні впливу енергетичних об’єктів. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, вип.І (21), Львів, 2011.
 51. Перович Л., Ткачик О. Встановлення зон обмеженого використання земель з врахуванням впливу електромагнітних полів ліній електропередачі. Геодезія, картографія і аерофотознімання, випуск 74, 2011.
 52. Перович Л., Хавар Ю. Кадастрове зонування земель лісогосподарського призначення. Геодезія, картографія і аерофотознімання, випуск 74, 2011.
 53. Перович Л. Сучасний стан та перспективи розвитку кадастрової системи України. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, вип.ІІ (22), Львів, 2011.
 54. Перович Л., Розвиток кадастрової системи України в контексті світового та європейського досвіду. Науково-виробничий журнал «Землевпорядний вісник», вип. 4, Київ, 2012.
 55. Перович Л. Концепція геодезичного забезпечення кадастрового знімання. Збірник матеріалів XVІI міжнародний науково-технічний симпозіум «геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології», Львів, 2012.
 56. Перович І, Сай В., Перович Л. Кадастр територій : навчальний посібник. Видавництво Львівської політехніки, 2012. 264 с.
 57. Перович Л., Хавар Ю. Історія створення та розвитку кафедри кадастру територій. Український міжвідомчий науково-технічний збірник «Геодезія, картографія і аерофотознімання». – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2013. – вип..
 58. Перович Л. До Порядку ведення Державного земельного кадастру. Науково-виробничий журнал «Землевпорядний вісник», вип. 9, Київ, 2014.
 59. Перович Л., Олеськів Р. Моделювання напружено-деформованого стану покрівлі підземних сховищ газу. Збірник наукових праць ДВНЗ «Криворізький національний університет» Вісник 2014 – Випуск 38.
 60. Перович Л. Сай В., Маланчук М. Теоретичні засади землеустрою : навчальний посібник. Видавництво Львівської політехніки, 2015.
 61. Перович Л., Лудчак О. Кадастрова система України в контексті світового розвитку. Збірник наукових праць західного геодезичного товариства УТГК «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва». – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2015. – вип. І(29).
 62. Перович Л.М., Сай В.М. Нормативно-правове та геодезичне забезпечення кадастру земель водного фонду: монографія. Видавництво Львівська політехніка, 2017.
 63. Перович Л., Губар Ю. Оцінка нерухомості: навчальний посібник. Видавництво Львівської політехніки, 2016.
 64. Perovych L., Kereush D. Technology of optimal site selection for solar photovoltaic power plants using GIS and remote sensing tecniques. Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник. – вип. 86. – 2017/
 65. Перович Л., Пересоляк Р. Мова розмітки кадастрових файлів обміну UCML . Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК.– Вип. 1 (35). –2018.
 66. Перович Л., Лудчак О., Гулько О. Аналіз світового досвіду використання методів космічного знімання для моніторингу земель сільськогосподарського призначення. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – Вип. 1 (35). –2018.
 67. Perovych I., Perovych L., Ludchak O. To determination of the heights on geodynamic and technogenic polygons. Geodesy and Cartography. – 2018. – Vol. 44, і 2. (Scopus)/
 68. Perovych I., Perovych L., Ludchak O. Mode ling the Processes of Land Resources Administration. Geodesy and Cartography. – 2018. – Vol. 67, №. 2. (Web. of Science).
 69. Perovych L., Kereush D. Technology of optimal site selection for Sular PV power plants: монографія. Lambert Academic Publishing. 2019.
 70. Перович Л.М., Сай В.М. Кадастр територій : Підручник. Видавництво Львівська політехніка, 2019.
 71. Perovych L. Perovych I., Gorlachuk V. On the reduction of geodetic and gravimetric measurements on technogenic and geodynamic polygons. GEODESY AND CARTOGRAPHY.-2020. Polish Academy of Sciences,Vol.69,No1,pp.17-24. (Web of Science)/
 72. Перович Л.V., Мартинюк Т. Репрезентативність визначення індексу природної родючості грунту. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК.– Вип. 1 (41). –2021.
 73. Перович Л. М. Основні методичні підходи до оцінки нерухомості: до виконання самостійної роботи з дисципліни «Оцінка нерухомості» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архі-тектура та будівництво» : методичні вказівки / Л. М. Пе-рович, С. М. Смирнова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 20 с. – (Методична серія; вип. 392).
 74. Перович Л. М. Будова, перевірки та робота з технічними теодолітами типу Т30: до виконання практичних робіт з дисципліни «Геодезія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітек-тура та будівництво» : методичні вказівки / Л. М. Перович, П. В. Мацко, Д. В. Стерлєв. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 48 с. – (Методична серія ; вип. 385).
 75. Перович Л. М. Нівелювання лінійної споруди. Побудова профілю: до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Геодезія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» : методичні вказівки / Л. М. П-рович, П. В. Мацко, Д. В. Стерлєв. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 24 с. – (Методична се- рія ; вип. 386).
 76. Перович Л. М. Обробка результатів горизонтальної зйомки з дисципліни «Геодезія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» : методичні вказівки / Л. М. Перович, П. В. Мацко, Д. В. Стерлєв. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 16 с. – (Методична серія ; вип. 388).
 77. Перович Л. М. Побудови опорних геодезичних мереж методом полігонометрії: до виконання практичних робіт з дисципліни «Геодезія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» : методичні вказівки / Л. М. Перович, А. Ю. Мась, Д. В. Стерлєв. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 20 с. – (Методична серія ; вип. 382).
 78. Перович Л. М. Польові роботи у контурному зніманні: до виконання практичних та самостійних робіт з дисципліни «Геодезія» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» : методичні вказівки / Л. М. Перович, П. В. Мацко, Д. В. Стер-лєв. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 60 с. – (Методична серія; вип. 389).
 79. Lev Perovych, Ihor Perovych, Olena Lazarieva Accuracy of Determining Ecologically Safe Territories in the Zones of Electromagnetic Fields Caused by Radio-Television Antennas and Cellular Communications. Grassroots Journal of Natural Resources, Vol.5 No.1 p. 40-46. (March 2022) ISSN 2581-6853 | CODEN: GJNRA9 | Published by The Grassroots Institute Website: http://grassrootsjournals.org/gjnr | Main Indexing: Представлено у Web of Science.). URL: https://grassrootsjournals.org/gjnr/gjnr0501fullissue.pdf  
 80. Перович Л.М., Перович І.Л., Сидоренко В.Д., Паламар А.Ю. Універсальний підхід до оцінки територій. Випуск Криворізького національного університету. Вип. 54. 2022. С. 190-195. URL: http://iomining.in.ua/wp-content/uploads/VKNU/%D0%92%D0%9A%D0%9D%D0%A3-54.pdf.
 81. Кадастр при плануванні геопросторового розвитку територій: навчальний посібник / Л.М. Перович, І.Л. Перович, Б.О. Язлюк, С.М. Белінська, А.М. Бутов (МОН України). – Тернопіль: Вид-во ЗУНУ, 2022.
 82. Lev Perovych, Ihor Perovych, Olena Lazarieva, Andrei Mas Using Multispectral Images to Establish Land Categories. Grassroots Journal of Natural Resources/ Vol.6 No.1 (Apr 2023). p. 166-176. ISSN: 2581-6853. Main Indexing: Web of Science. URL: https://grassrootsjournals.org/gjnr/nr-06-01-08-perovychetal-m00331.pdf .