Смірнов Ярослав Валерійович

Навчався на першому (бакалаврському) рівні спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” у період 2005 – 2009 років та другому (магістерському) рівні протягом 2009-2010 років.

У 2010 році здобув освітню кваліфікацію магістра із геодезії, картографії та землеустрою, спеціалізації “Управління територіями”. В 2011 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка, за спеціальністю “11.00.12 – географічна картографія”. Наукові праці Я.В.Смірнова присвячені головним чином дослідженням в галузі картографії та геоінформаційних технологій, а зокрема особливостям картографування природних ресурсів із залученням даних космічних знімань та ГІС-технологій.

На теперішній час (станом на 2023 рік), займає посаду спеціаліста з інформаційного менеджменту та ГІС, Міжнародна організація з міграції. Попередня посада Керівник відділів ГІС та баз даних в IMPACT Initiatives.

Побажання студентам спеціальності “Геодезія та землеустрій” і не тільки – “Вивчайте ГІС і не бійтеся пробувати щось нове …”