Сухий Петро Олексійович

Народився 19 липня 1963 р. у с. Малі Крушлинці Вінницького району Вінницької області. З 1981 по 1986 р. навчався у Чернівецькому державному університеті на географічному факультеті (спеціальність “Географ. Викладач”). З 1985 по 1988 рр. очолював молодіжну організацію Чернівецького державного університету. В період з 1989-1990 рр. працював молодшим науковим співробітником “ПНДЛ раціонального природокористування” географічного факультету. З 1990 р. – асистент кафедри “Географії України та картографії”. У листопаді 1999 р. захистив у Львівському національному університеті ім. І. Франка кандидатську дисертацію зі спеціальності 11.00.02. Економічна і соціальна географія на тему “Спеціалізація сільськогосподарського виробництва в умовах переходу до ринку (географічні основи формування на прикладі Чернівецької області)”. З травня 2001 р. – доцент кафедри географії України, картографії та геоінформатики. В період 2006-2008 рр. навчався у стаціонарній докторантурі при ЧНУ. У листопаді 2009 р. захистив у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка докторську дисертацію зі спеціальності 11.00.02. “Економічна і соціальна географія” на тему “Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз)”. З 1 вересня 2009 р. – доцент, а з 17 лютого 2010 року – професор кафедри геодезії, картографії та управління територіями. З 1 вересня 2009 року по 31 серпня 2022 р. був на посаді завідувача кафедри. З 1 вересня 2022 року – професор кафедри геодезії, картографії та управління територіями.

Наукові праці присвячені головним чином дослідженням в галузі земельних ресурсів, оцінці земельно-ресурсного потенціалу, особливостям розподілу та використання земельних ресурсів, тематичному картографуванню, інформаційних технологій в менеджменті землеустрою, територіального проєктування та районного планування, супутникової геодезії та електронних геодезичних приладів.

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано одноосібно та у співавторстві понад 150 наукових і науково-методичних праць, з яких 3 монографії, 2 підручники, 30 навчальних та методичних посібників і рекомендацій, 6 картографічних творів, 50 наукових статей, брав участь у наукових і науково-методичних конференціях, семінарах і з’їздах Всеукраїнського та міжнародного рівня. Входив до складу редакційної колегії навчально-краєзнавчого атласу “Чернівецька область” (2001), атласу “Народні художні промисли Галицької Гуцульщини” (2010), редакційної колегії наукового вісника ЧНУ серія “Географія” та рецензент журналу журнал Grassroots Journal of Natural Resources (Канада). Є членом Українського географічного товариства та Західного геодезичного товариства Українського товариства геодезії та картографії.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій в Інституті геодезії НУ “Львівська політехніка” та кандидатських дисертацій на географічному факультеті ЧНУ імені Ю. Федьковича. Читає навчальні дисципліни “Міжнародні аграрні ринкові відносини”, “Земельні відносини та розвиток агробізнесу”, “Територіальне проектування та районне планування”, “Інформаційні технології в менеджменті землеустрою”, “Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання”, “Картографія” та “Цивільний захист та охорона праці в галузі”. Під його керівництвом захистили 4 кандидатські дисертації: І.С. Вах (2010 р.), І.С. Березка (2011 р.), К.В. Дарчук (2013 р.), М.-Т. М. Атаманюк (2019 р.)