Навчальні дисципліни

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності “Геодезія та землеустрій”  (спільно із Інститутом біології хімії та біоресурсів), магістрів зі спеціальності “Геодезія та землеустрій ”. Починаючи із 2012 року кафедрою акредитовано спеціальність 7.08010101 та 8.08010101  «Геодезія» Галузі знань 0801 «Геодезія та землеустрій» з присвоєння випускникам кваліфікації інженер-геодезист та магістр з геодезії. Починаючи з 2016 року кафедра здійснює підготовку випускників зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» за освітньою програмою «Геодезія» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за 1 та 2 рівнем вищої освіти

Графік навчального процесу >>>

Актуальний розклад на 1 семестр 2023/2024 н.р. >>>

Навчальну та методичну роботу на кафедрі проводять: д. геогр. н., проф. П. О. Сухий, І. І. Костащук, Л. М. Перович, кандидати географічних наук, доценти С. М. Білокриницький, А. А. Мельник та К. В. Дарчук; асистент В. І. Сабадаш. Навчальний процес забезпечують завідувач картографо-геодезичною лабораторією М. П. Ранський, старший лаборант картографо-геодезичної лабораторії Ю.І. Сендзік та лаборант комп’ютерного класу Ю. І. Тивонюк.

Програмні матеріали та методичні вказівки з навчальних дисциплін

Зошити для індивідуального навчання студентів
для першого (бакалаврського) рівня;
для другого (магістерського) рівня.

Вибір вибіркових дисциплін

*Перелік вибіркових дисциплін
*Зразок заяви
*РЕЗУЛЬТАТИ анкетування, щодо вибору вибіркових дисциплін (на 2021/2022 н.р.)
Результати вибору вибіркових дисциплін по курсах
*РЕЗУЛЬТАТИ анкетування, щодо вибору вибіркових дисциплін (на 2022/2023 н.р.)
*РЕЗУЛЬТАТИ анкетування, щодо вибору вибіркових дисциплін (на 2023/2024 н.р.)
Розпорядження про вибір дисциплін 2023-2024 н.р. (2-6 курси)
Розпорядження про вибір дисциплін 1 курс 2023-2024 н.р.
Розпорядження про вибір дисциплін 5 курс 2023-2024 н.р.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Перелік навчальних дисциплін, які читаються викладачами кафедри для підготовки фахівців різних спеціальностей

Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності 
«Геодезія та землеустрій»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Топографія (Білокриницький С.М.) 2.Супутникова геодезія (Сабадаш В.І.) 3.Геодезія (Білокриницький С.М., Мельник А.А., Сендзік Ю.І.) 4.Фотограмметрія і дистанційне зондування  (Дарчук К.В.) 5.Картографія (Сухий П.О.) 6.Електронні геодезичні прилади та GPS-технології (Сабадаш В.І.) 7.Математична обробка геодезичних вимірів (Мельник А.А.) 8.Вища геодезія (Білокриницький С.М., Сабадаш В.І.) 9.Інформаційні технології в геодезії та землеустрої (Мельник А.А.)
Дисципліни вільного вибору студентів
1.Топографічне креслення та комп’ютерна графіка в геодезії та картографії (Сендзік Ю.І.) 2.Загальне землезнавство з основами геоекології (Сендзік Ю.І.) 4. Земельні ресурси та розвиток АПК (Сухий П.О.) 5.Науково-дослідна робота в геодезії та картографії (Дарчук К.В.) 6.Організація територій житлової забудови (Сухий П.О.) 7.Технологія інженерно-технічного проектування (Мельник А.А.) 8.Web-картографування (Дарчук К.В.) 10.Територіальне проектування та районне планування (Сухий П.О.) 11.Геодезичні роботи в землеустрої (Дарчук К.В., Сабадаш В.І.) 13.Міжнародні аграрні ринкові відносини (Сухий П.О.) 14.Загальні закономірності розвитку геосистем та геодинамічні процеси (Сендзік Ю.І.)
Дисципліни самостійного вибору ВНЗ
1.Інженерна геодезія (Ранський М.П., Сендзік Ю.І.) 2.Інформаційні технології в менеджменті землеустрою (Сухий П.О.) 3.ГІС в геодезії та зумлеустрої (Мельник А.А.) 4.Геоінформаційне картографування (Дарчук К.В.)
Другий ступінь вищої освіти (магістерський) для спеціальності «Геодезія та землеустрій»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1. Використання БПЛА в геодезії та землеустрою (Дарчук К.В.) 2.Методика викладання геодезії у ВШ (Білокриницький С.М., Костащук І.І.) 3.Методологія, організація та інформаційні технології в наукових дослідженнях (Перович Л.М., Мельник А.А.) 4. Цивільний захист та охорона праці в галузі (Сухий П.О.) 5.Інтеграції ГІС, ДЗЗ, GNSS при моніторингу геосистем (Мельник А.А., Дарчук К.В.) 6.Високооточні інженерно-геодезичні вимірювання (Сухий П.О.) 7.Прикладна геодезія у природокористуванні (Дарчук К.В.) 8.Землевпорядні вишукування та проєктування (Сухий П.О., Перович Л.М.) 9. Правове регулювання господарської діяльності у сфері геодезії та землеустрою (Перович Л.М., Мельник А.А.)
Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності 
«Географія» Середня освіта
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Географічні інформаційні системи та математична обробка геодезичних вимірів (Мельник А.А.) 2.Географічні інформаційні системи (Мельник А.А.)
Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності «Науки про Землю»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Основи геодезії і топографії (Сабадаш В.І.)
Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності «Архітектура та містобудування»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Основи геодезії (Мельник А.А.)
Перший ступінь вищої освіти (бакалаврський) для спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»
Обов’язкові навчальні дисципліни
1.Інженерна геодезія (Мельник А.А.)

Структура навчальних дисциплін

Дисципліни які читаються на 1-му курсі
Дисципліни які читаються на 2-му курсі
Дисципліни які читаються на 3-му курсі
Дисципліни які читаються на 4-му курсі
Дисципліни які читаються на 5-му курсі
Дисципліни які читаються на 6-му курсі

Неформальна освіта >>>