Зустріч зі стейкхолдерами

05 листопада 2020 року, за участі Начальника інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Чернівецької міської ради Пижівського Сергія Петровича відбулась бінарна лекція на тему: «Система просторового планування в Україні. ДБН» для здобувачів освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Регіональний розвиток і просторове планування» спеціальності «Географія» з дисципліни «Основи просторового планування» та здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Геодезія та землеустрій» спеціальності «Геодезія та землеустрій» з дисципліни «Територіальне планування та районне планування».
Під час навчального заняття розглянуті питання: 1) Повноваження органів місцевого самоврядування з планування території на місцевому рівні. 2) Склад та зміст містобудівної документації. Поняття про державні будівельні норми. 3) Генеральний план населеного пункту. Зонінг.
В лекції також прийняли активну участь науково-педагогічні працівники, здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» та інші студенти географічного факультету ЧНУ ім. Ю. Федьковича.
Щиро вдячні за змістовне та цікаве спілкування !!!