До уваги студентів 6 курсу

Захист дипломних робіт студентами VІ курсу
спеціальності 193 Геодезія та землеустрій денної та заочної форми навчання
відбудеться 16-17 грудня 2020 року.
Підключення за посиланням: meet.google.com/uug-wmiv-qdg
Кінцевий термін подачі дипломних робіт на кафедру для перевірки на запозичення (плагіат) та рецензування 5 грудня 2020 року