Оголошення про засідання кафедри

23 листопад 2021 року об 1200 год.  в очній формі відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями
з порядком денним:

  1. Рекомендація кандидатури к.геогр.н. Мельника А.А. Вченій раді географічного факультету на посаду доцента кафедри геодезії, картографії та управління територіями (доповідає завкафедри проф. П.О. Сухий).
  2. Захист магістерської практики студентами 628 групи ОПП «Геодезія» (доповідають студенти, керівник практики).
  3. Попередній захист магістерських робіт студентами VI курсу спеціальності «Геодезія та землеустрій» ОП «Геодезія» (доповідають студенти, наукові керівники).
  4. Про результати першого модульного контролю та завдання з удосконалення форм організації проміжних атестацій (доповідає доц. С.В. Дутчак).
  5. Про затвердження проміжного звіту по НДР кафедри та завдань з виконання етапів НДР кафедри на 2021-2022 н.р. (доповідає доц. К.В. Дарчук).
  6. Про стан навчально-методичного забезпечення нормативних дисциплін за ОП «Геодезія та землеустрій» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та ОП «Геодезія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (доповідають гаранти ОП проф. П.О. Сухий, доц. Білокриницький С.М).
  7. Різне.