Студентська наукова конференція

19 квітня о 12.00 годині відбудеться Cтудентська наукова конференція підсекцій “Геодезія та землеустрій” і “Картографія та ГІС-технології” секції “Географічні науки”. Для здобувачів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”.
Посилання на підключення https://meet.google.com/ffn-qonn-phx