Оголошення про засідання кафедри

29 серпня 2022 року о 11 00 в ауд. №42 відбудеться засідання кафедри геодезії, картографії та управління територіями в очному форматі з порядком денним:
1. Затвердження тимчасового штатного розпису викладачів та співробітників кафедри геодезії, картографії та управління територіями на осінній семестр 2022-2023 навчального року (доповідає завідувач кафедри П.О. Сухий).
2. Розподіл навчального навантаження між викладачами кафедри для студентів 2, 3, 4 та 6 курсів (доповідає доц. К.В. Дарчук).
3. Затвердження силабусів та робочих програм нормативних та вибіркових дисциплін на перший семестр 2022-2023 навчального року (доповідають викладачі кафедри).
4. Про стан готовності матеріально-технічної бази кафедри до нового навчального року (доповідає завідувач картографо – геодезичної лабораторії М.П. Ранський).
5. Призначення наставника 108 академічної групи (доповідає завідувач кафедри П.О. Сухий).
6. Різне.