Обговорення змін до освітніх програм “Геодезія та землеустрій” та “Геодезія”

Відбулася зустріч членів робочої групи завідувача кафедри Дарчука К.В., професора Сухого П.О. та здобувачки другого (магістерського) рівня вищої освіти Сзкірки Л.П. з обговорення змін та доповнень до освітніх програм здобувачів першого (бакалаврського, ОП “Геодезія та землеустрій”) та другого (магістерського, ОП “Геодезія”) рівнів вищої освіти спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій” . Одним із важливих питань було створення каталогу вибіркових дисциплін та внесення доповнень до переліку обов`язкових компонент програми.